Citycon

Citycon säljer fastigheter för över 100 miljoner

Press release   •   Dec 02, 2011 16:17 CET

För att ytterligare fokusera på ägandet av köpcentrum säljer nu Citycon två fastigheter; dels handelscentrumet Landvetter i Härryda kommun och dels fastigheten Lansen i Järfälla kommun.
- Vi fortsätter genom de här affärerna att renodla vår portfölj i Sverige, konstaterar Johan Elfstadius, vd Citycon AB.

Affärerna omfattar totalt 9 361 kvadratmeter uthyrningsbar yta och köpeskillingen uppgår sammantaget på över 100 miljoner kronor. Försäljningen är ytterligare ett steg i Citycons konvertering mot kärnverksamheten i ägande av köpcentrum.

- Vi är inne i en expansiv fas på marknaden och väljer nu att sälja de här två fastigheterna samtidigt som vi också arbetar med framtida förvärv, säger Johan Elfstadius, vd Citycon AB.

De nu aktuella affärerna omfattar försäljning av två fastigheter:

• Fastigheten Lansen i Jakobsberg med 57 lägenheter, med en total uthyrningsbar yta på 4561 kvadratmeter varav 4168 kvadrat bostäder. Köpeskillingen: 50,5 miljoner kr.
Köpare: Bostadsrättsförening BRF Tornerplatsen.

• Handelscentrumet Landvetter med en total uthyrbar yta på 4800 kvadratmeter, varav handelslokaler 1796 kvadratmeter, kontor 2020 kvadratmeter, bostäder och lager 948 kvadratmeter.
Köpeskillingen: 51 miljoner kr.
Köpare: Tornstaden.

För mer information:
Johan Elfstadius
Vd Citycon AB
072-530 99 33
johan.elfstadius@citycon.com

Citycon är en aktiv ägare och långsiktig utvecklare av handelsplatser. Genom kunskap om människors behov och detaljhandelns förutsättningar lägger vi grunden för framgångsrik handel.  Vi tar ansvar för miljön och för en hållbar utveckling runt våra anläggningar. Totalt äger bolaget 36 köpcentrum och 45 andra detaljhandelsfastigheter. Vi ledande i Finland och har en stark position i Sverige och Baltikum. Citycon är noterat på Helsingfors Fondbörs sedan 1988. www.citycon.com