AMF

Cityläge lockar morgondagens talanger

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 09:24 CET

Seminarium om framtidens arbetsplatser

Dagens unga är optimistiska, uppkopplade, självmedvetna och välutbildade. De ställer helt nya krav på sina arbetsgivare. Vid ett fullsatt seminarium hos AMF Fastigheter diskuterade bland andra trafik- och arbetsmarknadsborgarråd Ulla Hamilton hur Stockholm bäst kan möta framtidens talanger.

Fredrik Johansson från Stockholms Handelskammare pekade på Stockholms stora kompetensförsörjningsbehov framåt. 2030 kommer över 70 000 högutbildade personer att saknas. Han menade att stadens attraktivitet är helt avgörande för näringslivet i Stockholm.

Ulla Hamilton beskrev hur en av Stockholms stads viktigaste uppgifter är att se till att det planeras och byggs. Hon pekade bland annat på Stockholms väl utbyggda bredbandsnät som en av faktorerna bakom spel- och IT-branschens snabba framväxt. Hon underströk också vikten av samarbete.

– Det är viktigt att vi från stadens sida har en öppen dialog med andra intressenter i Stockholm. Vi måste arbeta tillsammans om vi ska attrahera ungdomar och talanger från hela världen.

I takt med att arbetsliv och privatliv allt mer kommit att flyta ihop står arbetsplatsen idag för andra värden än tidigare. Unga medarbetare vill bli inspirerade, känna gemenskap och vara kreativa samtidigt som de jobbar. Enligt Mattias Behrer, chef för MTV norra Europa och författare till boken ”How cool brands stay hot”, blir arbetsplatsen en del av de ungas identitet.

– Jobbet blir en förlängning av den egna personligheten. Arbetsplatsen ska då helst spegla hur man själv vill uppfattas.

Karolin Forsling, affärsområdeschef retail på AMF Fastigheter, menade att denna förändring fordrar ett skifte där företagen börjar titta på vilka som faktiskt ska sitta på kontoren.

– Om företagen inte möter de unga talangernas behov riskerar de att missa värdefull kompetens eller att få medarbetare som inte kan prestera på topp.

Samtalet leddes av Johan Wirfält, debattchef Kulturhuset/Stadsteatern.

Centralt läge och kreativ miljö värderas högt.

AMF Fastigheter har låtit undersökningsföretaget Universum ställa frågor till studenter och unga akademiker för att ta reda på hur de ser på sin nuvarande eller framtida arbetsplats. I undersökningen ingår 250 studenter inom Ekonomi/Juridik, Teknik, Marketing/PR och 250 unga akademiker som arbetar i Stockholmsområdet.

  • 7 av 10 tycker det är viktigt att de uppfattar klimatet i och kring sin arbetsplats som kreativt.
  • Lika många tycker att det behövs utrymmen för att arbeta ostört, fokusera och tänka.
  • Bland de som redan är ute i arbetslivet tycker 2 av 10 att deras nuvarande arbetsgivare är väldigt bra att erbjuda bra arbetsmiljöer.
  • 6 av 10 av de tillfrågade studenterna skulle föredra att arbeta i Stockholm city.
  • Bland de unga akademikerna som arbetar utanför tullarna skulle 4 av 10 föredra att arbeta i Stockholm city.
  • 4 av 10 av de unga akademiker som idag jobbar i city skulle leta efter ett nytt jobb om deras arbetsplats skulle flytta bort från Stockholm city.

För ytterligare frågor, kontakta:

Karolin Forsling, affärsområdeschef retail, 08-696 32 70 karolin.forsling@amffastigheter.se

Cecilia Elovsson, PR och information, 08-696 31 10 cecilia.elovsson@amffastigheter.se

AMF Fastigheter AB utvecklar och förvaltar AMF-koncernens fastighetsbestånd. Inriktningen är kontor och cityhandel i Stockholm. Några av de mest kända fastighetsinnehaven är Femte Hötorgshuset, Gallerian, MOOD Stockholm och CityCronan i Stockholm. Marknadsvärdet uppgår till drygt 41 miljarder kronor inklusive delägarskap i bostadsföretaget Rikshem.