Transportföretagen

Citylogistik, infrastruktur och miljö diskuteras i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 09:00 CEST

TransportGruppen bjuder under Almedalsveckan in till diskussion om aktuella ämnen som citylogistik, infrastruktur och miljö. Dessutom delas Pegasuspriset ut.

I samarbete med Svenskt Näringsliv arrangeras ett seminarium om den högaktuella frågan om Sveriges infrastrukturskuld. Frågan kommer att belysas utifrån två nya rapporter på temat bristande investeringar, incitament och effektivitet i transportinfrastrukturen.
Var/när: den 3 juli kl 9:00-10:00, Hamngatan 3, Visby.

TransportGruppen delar den 3 juli ut Pegasuspriset med syfte att visa på kraften och viljan bakom miljöarbetet i transportsektorn. De tre nominerade företagen är: ICA, Trelleborgs Hamn och Taxi Stockholm.
Var/när: den 3 juli kl 12:30-13:00, Hamngatan 3, Visby.

I samarbete med Svensk Handel arrangeras seminariet ”Citylogistik – en möjlighet för staden”. Seminariet handlar om att vända på perspektiven och inte betrakta handel och transporter som ett problem för staden utan att se de möjligheter staden erbjuder.
Var/när: den 3 juli kl 13:00-14:00, Hamngatan 3, Visby.

Seminariet ”Konkurrenskraft, konsumtion och klimat” handlar om näringslivets färdplan för klimat och konkurrenskraft år 2050. Seminariet arrangeras i samarbete med Jernkontoret, Sveriges Byggindustrier, Teknikföretagen, Svensk Handel och Svenskt Näringsliv.
Var/när: den 4 juli kl 8:45-10:30, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen, (Sal: Lojsta)

Dessutom arrangerar Transportindustriförbundet ett seminarium den 2 juli tillsammans med Trelleborgs Hamn ”Har Sverige någon internationell godstransportstrategi?” (kl 14:45-15:45, Paviljong, Tage Cervins gata, plats 128, Visby) samt två seminarier den 3 juli på Hamngatan 3,
Visby: ”Citylogistik” (kl 11:00-12:00) och ”Cabotage – Utländska åkerier på svenska vägar” (kl 14:30-15:45).

Läs mer om seminarierna på transportgruppen.se eller i Almedalsprogrammet.

För mer information kontakta:
Ebba Fredin, pressekreterare: 0730-44 71 20 eller ebba.fredin@transportgruppen.se

Välkommen!


TransportGruppen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund har drygt 11 300 medlemsföretag med runt 160 000 anställda.