Rikspolisstyrelsen

Citypolisen ansöker om kameraövervakning

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 14:32 CEST

Polismyndigheten i Stockholms län, genom City polismästardistrikt ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen för allmän kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen.
- City polismästardistrikt har under de senaste åren intensifierat de brottsförebyggande åtgärderna, på Stureplan och Medborgarplatsen i syfte att komma till rätta med den negativa brottsutvecklingen. Kameraövervakningen skall ses som ett viktigt komplement till polisens dagliga insatser för att påtagligt minska brottsligheten och öka tryggheten för stadens medborgare, säger projektledaren kommissarie Patric Granath.

Kameraövervakningen syftar till att förebygga, förhindra, bevisa, avbryta pågående brott samt vara ett komplement till den planlagda övriga polisverksamheten. Kameraövervakningen skall genomföras dagligen på det mest brottsutsatta tiderna mellan klockan 19.00-07.00. Om länsstyrelsen bifaller ansökan kan projektet starta under första kvartalet 2007.

Bakgrund
Efter beslut av tf polismästaren i City, Ulf Johansson, har en arbetsgrupp inom Citypolisen arbetat med frågan om införande av kameraövervakning på allmän plats. Under ett halvår har man bland annat studerat befintlig kameraövervakning på flera platser i Sverige och genomfört en analys av brottslighetens utveckling, studerat tidigare utvärderingar av projekt i Malmö, Helsingborg och Eskilstuna.

Kameraövervakning har använts såväl utomlands som i Sverige under lång tid. Erfarenheter visar att kameraövervakning kan minska brottsligheten och öka tryggheten betydligt. På Möllevångstorget i Malmö påbörjades kameraövervakning 2001. I en utvärdering gjord av Brottsförebyggande rådet (Brå 2003:1) visade att de polisanmälda brotten minskade med 40 procent under det första året. Brotten mot person minskade med 50 procent.

Av den analys som arbetsgruppen genomfört framgår att det under 2005 anmäldes knappt 9000 krogrelaterade brott i City polismästardistrikt. Misshandel var det enskilt vanligaste med 3400 anmälda brott. Våld mot tjänsteman och olaga hot var andra vanliga brottstyper. Av de 3400 misshandelsbrotten begicks hela 500 på Stureplan och Medborgarplatsen. Inte mindre än 83 procent av misshandelsbrotten utomhus på dessa platser skedde mellan 19.00 och 07.00.

För ytterligare information kontakta projektets informationsansvarige, kommissarie Patrick Ungsäter, tfn 08-401 13 10, mobiltfn 0708-95 20 31.