Citytunneln

Citytunneln begär omprövning av villkor för Malmö C

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 11:38 CET

Citytunneln har hos Miljödomstolen i Växjö begärt omprövning av villkoren för de sättningar som gäller för Malmö Centralstation. I den ursprungliga domen är gränsvärdet satt till 20 millimeters rörelse i byggnaden. Citytunneln begär att gränsvärdet ska ändras till 35 millimeter.

Bakgrunden till Citytunnelns begäran om omprövning är de rörelser som hittills uppmätts i byggnadens södra del. Under sommaren 2006 uppmättes en sättning på 10 millimeter i byggnaden. Sättningen avstannade sedan marken under byggnaden förstärkts genom injektering.

Sedan en tid har sättningarna ökat och är nu på 12 millimeter. Planerade åtgärder liksom det fortsatta anläggningsarbetet i området kan orsaka ytterligare rörelse i byggnaden och risk finns att gränsvärdet 20 millimeter överskrids. Därför begär Citytunneln att gränsvärdet sätts till 35 millimeter.

Citytunnelns bedömning är att byggnaden inte kommer att skadas av de sättningar som uppstår vid det fortsatta arbetet vid Malmö C.

För mer information kontakta Informationschef Anders Mellberg på telefon 040 - 32 14 04.