Citytunneln

Citytunneln invigs 2010

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2008 12:07 CEST

Citytunneln invigs den 11 december 2010. Det är drygt ett halvår tidigare än planerat, vilket framgår av en ny tidplan som tagits fram.
- Den sista kritiska delen i tunnelarbetet är färdigt, därför kan vi nu med större säkerhet planera de närmaste åren, säger Örjan Larsson, Citytunnelns projektchef.

När första spadtaget togs i mars 2005 var planen att Citytunnelns skulle driftsättas under sommaren år 2011.

- Det var ett mycket komplicerat byggprojekt vi drog igång och det fanns många riskfaktorer som kunde påverka projektet under de sex år som då låg framför oss. Med uttaget av den sista tvärtunneln har vi avslutat projektets mest kritiska delar under mark, och kan konstatera att arbetet har gått snabbare är beräknat, vilket innebär att vi kan tidigarelägga driftsättningen, säger Örjan Larsson.

- Det som gjort ändringen av tidplanen möjlig är främst framgångarna med tunneldrivningen och bygget av de stora betongkonstruktionerna i projektet. Arbetet har gått över förväntan, säger Örjan Larsson.

- Framgångarna har förstås inte kommit av sig själv. Alla entreprenörer har arbetat hårt och fokuserat med projektets bästa för ögonen.

- En annan bidragande orsak till framgångarna hittills är den systematiska riskhanteringen i projektet. Alla tänkbara risker har identifierats. Genom att analysera riskerna och minimera dessa så långt det är möjligt, samt att ha en beredskap för de problem som kan uppstå har vi kunnat undvika konsekvenser, såväl tekniska som tidsmässiga. Det har också bidragit till hög kvalitet i byggandet av Citytunneln.

Hittills håller Citytunneln också sin budget. En starkt bidragande orsak till det är att tidplanen följs och dessutom överträffas - tid är lika med pengar i stora projekt.

- Kan man hålla tidplanen har man goda förutsättningar att också kontrollera kostnaderna, säger Örjan Larsson.

Det återstår mycket arbete innan tågen kan börja rulla. Stora betongarbeten återstår i tunnlarna, vid Malmö C och station Triangeln, spårläggning och järnvägsteknik samt allt installationsarbete.


Citytunneln består av 17 km järnväg som förbinder Malmö C med Öresundsbron samt knyter ihop det skånska järnvägsnätet och ökar kapaciteten för spårburen trafik i framtiden. Sex kilometer är tunnel under centrala Malmö, elva kilometer är järnväg ovan jord.

Malmö C byggs till med en underjordisk del. Nya stationer byggs vid Triangeln och i Hyllie.

Det första spadtaget togs den 8 mars 2005. Citytunneln planeras vara färdig år 2010. Projektets budget är 9,45 miljarder kronor i 2001 års penningvärde.

För mer information kontakta Informationschef Anders Mellberg på telefon 040 - 32 14 04.