NCC AB

Citytunneln vann stora samhällsbyggarpriset

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2011 10:12 CET

Konkurrensen var ovanligt hård i år. Därför är det extra roligt att Citytunneln, där NCC var en av entreprenörerna, vann årets upplaga av Stora samhällsbyggarpriset.

En av framgångsfaktorerna för Citytunneln, och något som juryn lyfte fram, var det goda samarbetet. Triangelns järnvägsstation framhölls också som ”finrummet bland Citytunnelns stationer”.

Så här motiverar juryn priset:
”Målen för tid, kostnad och ändamålsenlighet har uppnåtts och överträffats vid byggandet av Citytunneln i Malmö. Stationer med högklassig arkitektur och konstnärlig utsmyckning har skapats. Ett tydligt ledarskap med fokus på framdrift, ett metodiskt arbete med praktisk riskhantering samt prestigelöshet och öppenhet för olika kompetenser kännetecknar det föredömliga projektgenomförandet.”

Stora Samhällsbyggarpriset
ska gå till en byggnad eller anläggning av hög kvalitet, tillkommen genom en föredömlig samverkan mellan de olika aktörerna i samhällsbyggarprocessen. Priset delades ut på Stora Samhällsbyggardagen, i år den 18 oktober.

Citytunneln är en kommunikationslösning som knyter ihop järnvägen norr om Malmö med järnvägen mot Trelleborg, Ystad och Köpenhamn.

Ett av NCC:s uppdrag för Citytunneln avsåg Malmö C nedre, den nya stationsdelen vid Centralstationen. Entreprenaden omfattade en ramp som ansluter den befintliga bangården till en underjordisk stationsdel i direkt anslutning till Malmö C och en ny växlingsbox där de två TBM-tunnlarna ansluter.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2010 var 49 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 000.