Jernhusen AB

Cityvärdar skapar trygghet och ökad service i Borlänge

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2012 15:48 CET

Cityvärdarna ska ge service till borlängebor, resenärer och turister. De ska genom sin närvaro och kontakt med resenärer, besökare och stadsbor skapa ett trivsamt och tryggt stationsområde och citykärna. Projektet pågår till att börja med ett år.

- Flera tusen resenärer reser till och från Borlänge resecentrum dagligen och det är väldigt viktigt att de möts på ett positivt och trevligt sätt, säger Barbro Hietala Nordlund, ordförande omsorgsnämnden (S), Borlänge kommun. Att cityvärdar nu kommer att vara på plats i och runt om stationen gör att helhetsintrycket av Borlänge blir trevligt. Jag är övertygad om att en närvaro av cityvärdar bidrar till en trivsammare och tryggare miljö för både resenärer och besökare.

- Vi ser samarbetet som väldigt positivt. Det visar att vi tillsammans kan bidra till en större nytta och ökad service, inte enbart till resenärerna utan även till borlängebon, säger Åsa Granat, kommundirektör, Borlänge kommun. Dessa fyra cityvärdar kommer att tillföra mycket till stationen och till Borlänge.

Cityvärdarna börjar måndagen den 19 mars och kommer att röra sig i stationsområdet där de kan ge service och svara på frågor. De har under veckan fått träffa bland annat kommunen och polisen samt fått utbildning i olika säkerhetsfrågor.

- Resenärerna ska känna sig trygga och säkra vid resor till och från Borlänge. Cityvärdarnas närvaro bidrar till detta då de finns på plats och kan hjälpa resenärer samtidigt som de är en förlängd arm till ordningsvakterna, säger Leif Svensson, säkerhetschef på Jernhusen.

Att flera företag samarbetar i projektet är ett framgångskoncept. Trygghet handlar inte bara om vad som sker på stationen, utan också på själva resan samt i närområdet.  Borlänge är den åttonde orten där Jernhusen samarbetar med lokala aktörer för att skapa en tryggare stationsmiljö och citykärna.

- För att ytterligare förbättra för våra kunder, förutom vår bemannade kundservice, är vi glada att delta i projektet med cityvärdar i Borlänge. Det känns väldigt bra nu när hela Resecentrum kommer att få en rejäl ansiktslyftning att projektet med cityvärdar kan bli av, säger Bengt Hamelius, fasighetschef, Dalatrafik Service AB.

För mer information:
Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21
Tina Sahlander, kommunikatör Borlänge kommun, 0243-746 78

Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 239 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 256 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,8 miljarder kronor.