Svenskt Näringsliv

Civil forskning bör få en procent av BNP

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 14:33 CEST

Svenskt Näringsliv anser, i likhet med ett antal andra forskningsintressenter, att statens bidrag till civil forskning bör uppgå till en procent av BNP.

- Den civila forskningen behöver ökade resurser, menar Maria Anvret,Svenskt Näringslivs rådgivare i forskningsfrågor.

Hon menar att civil forskning och utbildning är fundamentalt för att skapa innovationer, kommersialisering och företagande.

-Forskningen är idag alltmer konkurrensutsatt inte enbart på nationell nivå utan i allt större omfattning internationellt, säger hon vidare.

Maria Anvret och Svenskt Näringsliv vill att forskning och utbildning skall stärkas ytterligare för att ge Sverige konkurrensfördelar på den globala marknaden.

Det är därför angeläget att forskningsfinansiärernas upprop ”Statens bidrag till civil forskning bör uppgå till en procent av BNP” får gehör hos regeringen i det pågående budgetarbetet.
Bakom uppropet, som nyligen skickades till utbildningsdepartementet, står bland andra Vinnova, Vetenskapsrådet och IVA. Svenskt Näringsliv stödjer alltså detta upprop.
Läs vidare om Svenskt Näringslivs uppfattning på www.svensktnaringsliv.se


Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och drygt 54 000 företag
med 1,5 miljoner anställda. I vårt gemensamma framtidsprogram "Fördel Sverige"
beskriver vi hur Sverige kan få många nya och växande företag som ger jobb och välstånd åt alla.
Se www.svensktnaringsliv.se