Fackförbundet ST

Civila kriminalutredare – effektivisering av polisens brottsutredning

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 08:41 CEST

En statlig utredning föreslår att även de som inte är poliser ska få leda och delta i kvalificerad brottsutredning. Civila kriminalutredare, som utredningen kallar den nya gruppen, ska få särskild utbildning för att bidra till effektivisering av brottsutredningen.

- Vi stöder många av utredningens förslag, säger Maj Axelsson, ordförande i ST inom polisväsendet, som organiserar de civilanställda. Det är viktigt med en effektiv utredningsverksamhet för att allmänheten inte ska tappa förtroendet för polisen och rättsväsendet.

Redan idag deltar civilanställda i brottsutredande verksamhet. Utvärderingar visar att arbetet fungerar bra. Nu vill utredningen ta ytterligare ett steg på den inslagna vägen och påpekar behovet av att föra in ytterligare kompetenser som komplement till den rent polisiära, genom att utbilda ekonomer, jurister, naturvetare, samhällsvetare, beteendevetare och tekniker till civila kriminalutredare. Dessa skulle få befogenheter att delta i, men också leda, kvalificerade brottsutredningar.

Maj Axelsson förutsätter att förslaget, om det blir verklighet, kommer att användas aktivt när det gäller det stora omställningsarbete som pågår inom polisen:

- Utöver utredningens förslag, förutsätter vi att man även fortsättningsvis kommer att utbilda redan anställda till civila brottsutredare enligt det koncept som finns sedan tidigare.

**Ogillar förslag till rätt att bära vapen**
Utredningen går ännu längre och föreslår att civila kriminalutredare bland annat ska få göra frihetsberövanden och bära vapen, eftersom de i sin tjänsteutövning kan hamna i situationer som kräver extra skydd.

- De förslagen ogillar vi, säger Maj Axelsson. Vi anser inte att civila ska få göra frihetsberövanden eller bära vapen. Den utbildning som utredningen föreslår är alltför kort för denna typ av yrkesutövning. Så få grupper som möjligt ska tillåtas att bära vapen i vårt samhälle. Det är en principiell inställning. Jämför till exempel med England där inte ens ordningspoliser får bära vapen i normalfallet.

---
För mer information, välkommen att kontakta:
- Maj Axelsson, avdelningsordförande i ST inom polisväsendet, tel 070 792 84 69

ST – fackförbundet för oss som har valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag.
ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag, statsunderstödda stiftelser och försäkringskassor. Den 13 november 2003 bytte förbundet namn till Fackförbundet ST. Ny hemsida: www.st.org
Nu kan du prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org