Sida

Civila samhället får 1,7 miljarder för att verka för utveckling

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 14:53 CEST

Organisationer från civilsamhället får Sida-stöd på sammanlagt nära 1,7 miljarder kronor för att bidra till en positiv utveckling i världen under 2013. Stödet går till utvecklingssamarbete med länder i Syd, informations- och kommunikationsverksamhet för att höja svenskarnas kunskap om utvecklingsfrågor, samt till reformsamarbete i Östeuropa.

Bland de organisationer som får stöd återfinns bland annat Sidas svenska ramorganisationer Forum Syd, vars ansökande organisationer får dela på sammanlagt 190 miljoner kronor; Rädda Barnen, som får sammanlagt 184 miljoner kronor; och We Effect (före detta Kooperation utan gränser) som får 162 miljoner kronor. Även flera internationella organisationer är med och delar på anslaget.

– Många svenska organisationer har arbetat länge med internationella frågor och kompletterar på ett viktigt och positivt sätt det övriga svenska biståndet. Här finns en stor kunskap och många nära och långvariga kontakter med aktörer i utvecklingsländer som ger ett effektivt och bra samarbete, säger Charlotta Norrby, chef för Sidas enhet för civila samhället.

Stödet går till största delen till femton svenska ramorganisationer med olika inriktning, däribland en grupp trosbaserade organisationer, andra med barnfokus, ytterligare några har ett särskilt fokus på fackliga och politiska rättigheter, sexuella och reproduktiva rättigheter eller ett hållbart utnyttjande av naturresurser.

– Det svenska civilsamhällets erfarenheter från utvecklingsländer är värdefulla för Sida och regeringen att ta del av, vilket har märkts inte minst i samband med arbetet kring den nya agendan efter millennieutvecklingsmålen, säger Charlotta Norrby.

Bidragen till organisationerna fördelas enligt Sidas bedömning av deras möjlighet att uppnå relevanta resultat enligt målen för regeringens strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället. Enligt strategin ska organisationerna verka för ett livskraftigt och pluralistiskt civilt samhälle i utvecklingsländer som bidrar effektivt, med ett rättighetsbaserat arbete, till att minska fattigdom i alla dess dimensioner.

För närvarande pågår en process för att bedöma ett antal nya organisationer som har ansökt om att bli ramorganisationer. Även de befintliga organisationerna kommer att genomgå motsvarande granskning.

Anslag till ramorganisationer för 2013 (exklusive informationsanslag och reformsamarbete Öst):

 • Forum Syd – 161 037 000 kronor
 • LO/TCOs biståndsnämnd - 88 000 000 kronor
 • Olof Palmes Internationella Centrum – 56 422 000 kronor
 • PMU InterLife – 70 000 000 kronor
 • MyRight (tidigare SHIA) – 30 300 000 kronor
 • Svenska missionsrådet – 130 000 000 kronor
 • Afrikagrupperna – 38 584 000 kronor
 • Diakonia – 147 182 000 kronor
 • We Effect (tidigare Kooperation Utan Gränser) – 153 760 000 kronor
 • Naturskyddsföreningen – 55 000 000 kronor
 • Rädda Barnen – 177 732 000 kronor
 • Svenska Kyrkan – 122 754 000 kronor
 • Världsnaturfonden – 50 000 000 kronor
 • Plan Sverige – 95 909 000 kronor
 • RFSU – 29 273 000 kronor

Hela listan över organisationerna som får Sida-stöd hittar du här.

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 5555 eller press @ sida.se