Diskrimineringsombudsmannen

Civila samhället visar vägar till rättigheter

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 10:13 CET

På onsdag anordnar Diskrimineringsombudsmannen (DO) en konferens i Stockholm om civila samhällets stöd till individers vägar till rättigheter, delaktighet och inflytande. Bland annat presenteras en metodhandbok för civila samhällets rättighetsarbete.

På konferensen deltar omkring 200 personer som får möjlighet att träffa representanter från arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och hälso- och sjukvården i samtal om hur man skapar förutsättningar för lika rättigheter och möjligheter och motverkar diskriminering.

– Det förebyggande arbetet och medvetenheten om diskriminerande strukturer är nyckeln till att skapa lika rättigheter och möjligheter på alla områden i samhället. Det är glädjande att det finns så stort intresse och engagemang i det civila samhället för dessa frågor, säger Eva Nikell, projektledare för DO:s EU-projekt Progress Vägar till rättigheter.

Metodhandboken som presenteras på konferensen ger konkreta tips på hur individer kan få tillgång till sina lagliga rättigheter om de utsätts för diskriminering, hur diskriminerande strukturer kan motverkas, hur kommuner och myndigheter kan ta vara på den kunskap och engagemang som finns i det civila samhället för att skapa lika rättigheter och möjligheter.

Datum: 30 november klockan 9.00–16.30

Plats: Hotell Sheraton, Tegelbacken 6, Stockholm

Medier som vill vara med hela eller delar av dagen kan kontakta DO:s pressekreterare Sonya Aho på 08-120 20 759.

 

Ur konferensprogrammet:

  • Ideella föreningar från Malmö samtalar om arbetsmarknadsfrågor med biträdande generaldirektören för Arbetsförmedlingen.
  • Bostadsföretag diskuterar hur man kan motverka diskriminering i boendet med Hyresgästföreningen och DO.
  • Samtal om vård på lika villkor mellan forskare och representanter för sjukhus, ideella organisationer och Socialstyrelsen.

Bakgrund:
Vägar till rättigheter är ett projekt inom EU:s Progressprogram 2011. DO har inom ramen för projektet besökt Malmö, Eskilstuna, Umeå och Göteborg för att diskutera vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder, bostadsfrågor, sjukvårdspolitik samt inflytande och delaktighet. DO har också besökt offentliga verksamheter som arbetar med utvecklingsfrågor och träffat företag på bostadsmarknaden, kommunpolitiker och tjänstemän och haft många möten med olika intresseorganisationer i det civila samhället.

Konferensen den 30 november är ett sätt att sprida erfarenheterna från dessa möten. Konferensen öppnas av nytillträdda DO Agneta Broberg och inleds av statsrådet Erik Ullenhag. Konferencier är Sissela Kyle. Se bifogat program.

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.