Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 10:46 CEST

Riksdagens säkerhetspolitiska rapport, den så kallade försvarsberedningen som nyligen släpptes, saknar flera viktiga aspekter som rör människors och samhällens säkerhet men som inte har militära lösningar. Därför har det civila samhället, inklusive SKR, tagit fram en skuggberedning som sätter ljus på de säkerhetsrisker riksdagen missar.

Analysen är tydlig: trots att ett militärt angrepp mot Sverige är fortsatt osannolikt under överskådlig tid har den efterföljande diskussionen i princip uteslutande handlat om Rysslands upprustning och Sveriges militära förmåga.

En av de frågor som hamnat i skuggan av diskussionerna är det globala problemet våld mot kvinnor. Det är allvarligt eftersom säkerhetsmålen som definierades i ” En strategi för Sveriges säkerhet” (Ds 2006:1) specifikt nämner att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet, vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Våld är en del av mångas vardag, förra året hade SKR:s kvinno-, tjej- och ungdomsjourerna tillsammans uppåt 65 000 enskilda kontakter med människor som söker hjälp från hot om våld, våld och andra säkerhetsrisker.

Att ignorera dessa problem och följa resonemang som ”men det löser sig säkert” är inte hållbart.

I den unika skuggberedningen lyfter flera aktörer från det civila samhället fram säkerhetsrisker som bör ha mer fokus för ett bättre samhälle.  Texterna diskuterar också hur vi kan förebygga våld, konflikter och katastrofer genom långsiktigt säkra lösningar. IKFF är initiativtagare till rapporten. Utöver SKR så bidrar också Civilförsvarsförbundet, Diakonia, Greenpeace, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, Kristna Fredsrörelsen, Svenska Läkare mot Kärnvapen, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Östgruppen till skuggberedningen.


Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) samlar över 100 kvinnojourertjejjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

För intervjuer och kommentarer kontakta: 
SKR:s förbundsordförande Carina Ohlsson, carina.ohlsson@kvinnojouren.se, tel: 070-343 96 30.
SKR:s förbundssekreterare Lotta Sonemalm, lotta.sonemalm@kvinnojouren.se, tel: 08-642 64 01, 0723-20 78 11.

För frågor och research kontakta:
SKR:s pressekreterare Céline Giertta, celine.giertta@kvinnojouren.se, tel: 08-642 64 01, 0733-26082

För information om skuggberedningen i sin helhet:
Elin Liss, kommunikationsansvarig, 08-702 98 10 / 0736-471 971, elin.liss@ikff.se
Sofia Tuvestad, politisk handläggare och redaktör för antologin, 08-702 98 10 / 076-1762969, sofia.tuvestad@ikff.se