Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Civilekonomexamen till Högskolan i Borås

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 08:05 CEST

Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation skulle vilja gratulera Högskolan i Borås till rätten att utfärda civilekonomexamen. Det är också ytterliggare ett exempel på examensrättens betydelse hör högre kvalité inom den svenska ekonomutbildningen.

Högskoleverket har nu beviljat Högskolan i Borås rätten att utfärda civilekonomexamen. Beslutet möjliggjordes efter den kvatitétssatsning som Borås gjort inom områdena management och marknadsföring. Det glädjer riksorganisation att denna examensrätt lyft frågan om kvalité och att lärosätena kämpar för att uppnå detta. På de fyra lärosätena som sedan 2008 erhållit denna yrkesexamen har alla varit tvungna att förstärka sin lärarkår vilket leder till tydliga kvalitetsförbättringar.

- Grattis Högskolan i Borås men framförallt grattis till ekonomstudenterna som under det senaste året fått en tydlig kvalitetsförbättring. Det är helt klart att civilekonomexamen har lyft kvalitetsdebatten men än finns fortfarande mycket att göra, säger Petter Söderblom ordförande Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation.

Parallellt med beslutet om examensrätt till Borås lämnades ett yttrande om att även Jönköping ska erhålla denna examensrätt så fort de planerade rekryteringarna är på plats.

 

Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.) är en paraplyorganisation för ekonomföreningar och - kårer. Vårt mål är att öka den svenska ekonomutbildningens konkurrenskraft på arbetsmarknaden samt driva utbildningspolitiska frågor gentemot beslutsfattare.

Petter Söderblom

Ordförande

Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

070-578 00 64

www.sero.nu