Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Civilekonomexamensrätt till Luleå

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 12:02 CEST

Högskoleverkets kansler Anders Flodström har beslutat att låta Luleå tekniska universitet få utfärda den nya Civilekonomexamen.

Luleå har under året som gått anställt kvalificerad personal för att åtgärda de punkter som gjorde att de inte fick examensrätten under 2007. Det som åtgärdats var bristande kompetens inom redovisningsområdet, något som riksorganisationen erfar har varit en vanlig orsak till att universiteten ej blivit beviljade examensrätten.

Luleå har också minskat antalet platser på utbildningen från 90 till 75, något som gör att det blir fler lärare per student. Detta gör i sin tur att studenterna får större möjlighet till lärarhandledning. Just lärarhandledning är något som idag är bristande på de flesta ekonomutbildningar. Riksorganisationen är positiv till denna förändring och gläds med Luleås ekonomstudenter.

Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation satt med i referensgruppen för framtagandet av den nya Civilekonomexamen.

- Att höja kvaliteten på utbildningarna var vårt mål när vi satt med i referensgruppen för den nya Civilekonomexamen. Att ekonomutbildningarna blir bedömda ser vi som något positivt och vi kan ju klart se i Luleås fall att det blivit en kvalitetshöjning säger Piktor Bujupi, ordförande för Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation.