Statistiska centralbyrån, SCB

Civilingenjörsutbildningen ökar i popularitet

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 09:53 CET

Bland de sökande till högskolan höstterminen 2011 valde 10 000 civilingenjörsutbildningen i första hand, vilket är 8 procent fler jämfört med föregående hösttermin.

Totalt sökte 385 000 personer till högskolan höstterminen 2011. Av dessa hade 116 000 inte läst på högskolan tidigare.  Bland de sökande utan tidigare högskolestudier var 58 procent kvinnor och 42 procent män.

Sammanlagt antogs 247 000 personer, vilket är en ökning på 3 procent. Antalet sökande utan tidigare högskolestudier som blev antagna var 59 600, en minskning med 5 procent.

Lärarutbildningen har länge varit den största utbildningen, men i och med att den nu har delats upp i fyra olika lärarutbildningar, var civilingenjörsutbildningen den med flest förstahandssökande. När det gäller läkarutbildningen sjönk dock intresset jämfört med förra hösten. Högst söktryck hade psykologprogrammet med 8,6 förstahandssökande per utbildningsplats.

Jämför man universiteten och högskolorna i antal behöriga nya förstahandssökande, toppar Chalmers med 2,1 sökande per plats. Flest behöriga nya förstahandssökande hade Lunds universitet (8 600), därefter följde Göteborgs (8 500) och Stockholms universitet (7 200).

Publikation

En mer utförlig redovisning finns publicerad i Statistiskt meddelande UF46SM1101.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.