Sida

Civilsamhället får 1,5 miljarder för fattigdomsminskning och demokrati

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 15:23 CET

Under 2011 kommer 19 organisationer få dela på cirka 1,2 miljarder biståndskronor för att bedriva samarbeten i utvecklingsländer runtom i världen. Dessutom tillkommer ytterligare 300 miljoner kronor och nytt för i år är att satsningar på barn och unga särskilt ska prioriteras. Samtidigt tilldelas organisationerna särskilda stöd för information i Sverige om utvecklingsfrågor och bistånd.

Totalt betalar Sida ut ungefär 1,1 miljarder kronor till ramorganisationernas verksamhet i utvecklingsländer och 39 miljoner till reformsamarbete i Östeuropa. Informationsanslaget, stödet till civilsamhällets aktörer för att bedriva informationsarbete kring bistånd och utvecklingsfrågor i Sverige, uppgår till 65 miljoner kronor. Det är en ökning sedan förra året, då informationsanslaget till civilsamhället landade på 54 miljoner. Cirka 300 miljoner tillkommer för nya satsningar, vilket också är en ökning jämfört med 2010.

 – Svenska folkrörelser och civilsamhällsorganisationer är oerhört viktiga aktörer i Sveriges bistånd. De har ofta medarbetare i samarbetsländerna och kan på så sätt arbeta i nära dialog med de lokala organisationerna och utifrån lokala behov. Samarbetena stödjer bland annat yttrandefrihet, mötesfrihet och rätten att organisera sig. Målet är att skapa förutsättningar för fattiga människor att påverka sin livssituation, säger Lena Ingelstam, ny chef för Sidas avdelning för globalt samarbete.

 I år har bedömningsprocessen förändrats något med en starkare koppling till regeringens strategier för samarbetet och Sidas förändrade instruktioner. Ett fåtal av ramorganisationerna har inte riktigt lyckats leva upp till de nya kriterierna och får mindre anslag än de ansökt om eller kortare avtalsperioder. Andra ramorganisationer får ökade anslag.

 – De flesta organisationer har tilldelats något större informationsbidrag i år, jämfört med förra året. I år får samtidigt flera nya aktörer del av informationsanslaget, bland annat Civil Rights Defenders och Gröna Bilister, säger Lena Ingelstam.

En del av anslaget för civila samhället har i år för en särskild satsning för insatser för barn- och unga, i linje med regeringens regleringsbrev. Beslut om hur dessa medel ska fördelas kommer att tas under året.

Sidas ramorganisationer är aktörer inom det civila samhället som genomför utvecklingssamarbete genom fleråriga avtal om rambidrag.

Anslag till ramorganisationer för 2011 (exklusive informationsanslag och reformsamarbete Öst):

 • Afrikagrupperna - 36 000 000 kronor
 • Diakonia - 116 000 000
 • Forum Syd - 175 000 000
 • LO-TCO Biståndsnämnd - 88 000 000
 • Olof Palmes Internationella Centrum - 43 500 000
 • Plan Sverige - 45 547 000
 • PMU Interlife - 80 200 000
 • Rädda Barnen - 121 000 000
 • RFSU - 20 000 000
 • SHIA - 30 300 000
 • Svenska kyrkan - 68 500 000
 • Svenska missionsrådet - 105 000 000
 • Naturskyddsföreningen - 40 000 000
 • Kooperationen Utan Gränser - 142 000 000
 • Världsnaturfonden - 22 000 000

Här kan du hitta hela fördelningen: 

För mer information, eller intervju med Lena Ingelstam, kontakta Sidas presstjänst på press @ sida.se eller 08-698 55 55


För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 5555 eller press @ sida.se