Röda Korset - Skåne och Halland

Civilsamhället utvecklar samverkan med kommuner och landsting

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 11:42 CEST

I ett flertal kommuner och landsting är samspelet med frivilliga och ideella krafter något naturligt som pågått så långt man kan minnas. Lokala föreningar, samfund och organisationer är självklara samtals- och samspelspartners i olika sammanhang. Organisationer och förbund är också remissinstanser och bollplank för kommuner och landsting. En del av den verksamhet som idag bedrivs av kommuner och landsting, färdtjänst, folktandvård, skolbespisningar och hemtjänst har en gång uppkommit genom att föreningar och organisationer sett behoven och därmed startat verksamhet för att tillgodose dessa. Är vi på väg tillbaks till att det är organisationer som bedriver verksamheter som idag är kommuners och landstings ansvar?

Lördagen den 20 september träffas representanter för Röda Korset i Halland och Skåne på Frostavallens konferenscenter i Höör, för att bland annat diskutera civilsamhällets roll i ett framtida Sverige och den överenskommelse som tagits fram för att underlätta samverkan mellan organisationer, och kommuner och landsting

Diskussionsledare är Ronny Hallberg, Nätverk Social Ekonomi Skåne, och Eva Hall, Röda Korset Region Syd.

Dagen kommer att inledas av bland andra Dilsa Demirbag-Sten från Röda Korsets Centralstyrelse som kommer att tala om årets Riksstämma som hölls i juni.

Anders Sjöstrand

0703 88 65 15

anders.sjostrand@redcross.se

http://www.redcross.se/

http://www.socialekonomiskane.se/