Serendipity Challenge

Claes-Göran Beckeman till Serendipity Innovations Advisory Board

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 09:57 CEST

Under 1977 – 1997 arbetade Claes-Göran Beckeman inom Tetra Pak på en rad ledande poster, bl.a. som teknisk direktör och vice VD. Därefter arbetade Claes-Göran som CTO på SCA Hygiene i sex år. Han har även startat upp en EU-plattform för skogsindustrin som rör sektorspecifik R&D och bygger på samarbete mellan privata företag, nationella myndigheter och EU. Han har suttit och sitter i en rad företagsstyrelser och är medlem i    Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

- Claes-Göran Beckeman är involverad i ett par av våra portföljbolag, både i styrelser och rådgivande roller, och vi har idel goda erfarenheter av att samarbeta med honom. Vad gäller forskning och utveckling i industriella sammanhang är Claes-Göran en av de mest erfarna personerna i Sverige. Hans breda tekniska kunskap och extensiva erfarenhet från utvecklingsarbete kommer att bidra till Serendipitys fortsatta utveckling och vi ser hans kompetens som ett värdefullt tillskott i bolaget, säger Saeid Esmaeilzadeh, VD för Serendipity Innovations.

- I en tid när innovation verkar vara på de flestas agenda är det stimulerande att verka tillsammans med de som lyckas med innovationer i praktiken, säger Claes-Göran Beckeman.

 

Serendipity Innovations arbetar med att bygga forskningsintensiva bolag i samarbete med världsledande forskare och drivna entreprenörer. Sedan starten 2005 har Serendipity Innovations byggt och drivit över 10 bolag som idag är verksamma inom områden som miljöteknik, bioteknik, medicinteknik och förnyelsebara energiformer.

För mer information: Saeid Esmaeilzadeh, grundare Serendipity Innovations AB, +46(0)7071870 61