Biolight International AB

Claes Holmberg ny VD i Biolight

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2003 17:52 CEST

Styrelsen i Biolight International AB har utsett Claes Holmberg till verkställande direktör i bolaget. Claes Holmberg har ingått i styrelsen i Biolight sedan 1995 och har under de senaste åren varit VD först i MediTeam Dental AB och sedan i Biolin AB vilket bolag han lämnade under våren 2003. Claes Holmberg var dessförinnan vice VD i Nobel Biocare AB.

"Claes Holmberg har genom sin bakgrund mycket stor erfarenhet av både utveckling och kommersialisering av medicintekniska produkter vilket passar utmärkt för Biolight som nu har inlett kommersialisering av metoden", säger Hans Larsson, styrelseordförande i bolaget.

Claes Holmberg efterträder Christer Wallin som varit VD i bolaget i tre och ett halvt år.

Danderyd den 12 augusti 2003
Styrelsen

För frågor och ytterligare information kontakta
Hans Larsson, styrelseordförande 08-679 92 04
Claes Holmberg, VD 08-622 52 70.

Biolight International AB skall, baserat på kunskap om de biologiska effekterna av pulserande monokromatiskt ljus, utveckla och erbjuda metoder och utrustning för effektiv behandling av sjukdomar och skador.