Skandia

Class action-stämning mot American Skandia avvisad också i andra instans

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2004 09:46 CEST

Den 14 maj 2004 beslutade the United States Court of Appeals of the Second Circuit att inte ändra det tidigare beslutet av Senior Judge Milton Pollock i the United States Court for the Southern District of New York, att avvisa kärandenas stämning i class action-målet (grupptalan) Donovan v. American Skandia Life Assurance Corp m.fl. Processen hänförde sig till tiden före den 1 maj 2003 då American Skandia Life Assurance Corp förvärvades av Prudential Financial, Inc. Från Försäkringsaktiebolaget Skandia. Som tidigare meddelats stod
Skandia risken för utgången av denna stämning, som en följd av avtalet med Prudential rörande försäljningen av American Skandia.

Kärandena i målet var ett antal personer som under tiden december 1997 till oktober 2000 köpt annuity produkter av American Skandia i syfte att använda dessa för pensionsändamål och skjuta upp beskattningen. Kärandena argumenterade att prospekten avseende produkterna innehöll felaktigheter och att väsentlig information utelämnats när det gäller produkternas lämplighet för pensioneringsändamål samt att detta stred mot amerikanska värdepappers-lagstiftning.

The Court of Appeals delade domare Pollacks bedömning att kärandena talan var uppenbart ogrundad och att talan därför skulle avvisas utan närmare materiell prövning. I sitt avvisningsbelsutet hade domare Pollack bl.a. uttalat att "the disclosures in the Prospectuses, taken in context, conclusively disprove the materiality of the alleged omissions and are thus fatal to the Plaintiffs' claims".

I en kommentar säger Skandias chefjurist Jan-Mikael Bexhed: "Beslutet från the Court of Appeals bekräftar både domare Pollacks och Skandias bedömning att talan var uppenbart ogrundad".


För ytterligare information:
Jan-Mikael Bexhed, chefjurist, telefon 08-788 37 22
Harry Vos, chef investor relations, telefon 08-788 3643

Koncernfunktion Kommunikation
103 50 Stockholm
Telefon vx 08-788 10 00
Telefax 08-788 23 80
www.skandia.com

Besök:
Sveavägen 44