Skandia

Class action-stämningen mot American Skandia avvisad

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2003 09:34 CEST

Den 31 juli 2003 beslutade chefdomare Milton Pollack i the United States District Court for the Southern District of New York att i alla avseenden avvisa kärandenas stämning i class action-målet (grupptalan) Donovan v. American Skandia Life Assurance Corp. m.fl. Som tidigare meddelats stod Försäkringsaktiebolaget Skandia risken för utgången av denna stämning, som en följd av avtalet med Prudential Financial, Inc. rörande försäljningen av American Skandia.

Kärandena i målet var ett antal personer som under tiden december 1997 till oktober 2000 köpt annuity produkter av American Skandia i syfte att använda dessa för pensionsändamål och skjuta upp beskattningen. Kärandena argumenterade att prospekten avseende produkterna innehöll felaktigheter och att väsentlig information utelämnats när det gäller produkternas lämplighet för pensioneringsändamål samt att detta stred mot amerikansk värdepapperslagstiftning.

Domare Pollacks bedömning blev att kärandenas talan var uppenbart ogrundad och talan avvisades därför utan närmare materiell prövning. I sitt avvisningsbeslut uttalade domare Pollack bl.a.: "the disclosures in the Prospectuses, taken in context, conclusively disprove the materiality of the alleged omissions and are thus fatal to the Plaintiffs' claims."

Kärandena har nu trettio dagar på sig om de vill överklaga avvisningsbeslutet.

"Domare Pollacks bedömning överensstämmer helt med Skandias bedömning att talan var uppenbart ogrundad, vilket Skandia också kommunicerade till marknaden i samband med att stämningen lämnades in." säger Jan- Mikael Bexhed, Skandias chefjurist, i en kommentar.

För ytterligare information:
Jan-Mikael Bexhed, vice VD och chefjurist, telefon 08-788 37 22 Harry Vos, Chef Investor Relations, telefon 08-788 3643