COT-Clean Oil Technology AB

CLEAN OIL TECHNOLOGY: LEVERANS AV COT OIL REFINER SYSTEMTM TILL TROLLHÄTTANS STAD.

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 09:49 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51306


(NGM:COT MTF)

COT - Clean Oil Technology AB (publ) har inlett samarbete med Trollhättans Stad och Opel/GM. Projektet avser en utvärdering hur motorolja påverkas av Biogas som bränsle, samt hur COT Oil Refiner System(tm) kan bevara oljans egenskaper och minska problemen med ojämn gång.

Biogas är precis som naturgas ett torrt bränsle, som absorberar stora mängder fukt och vätska - exempelvis vatten och syror. Vätskorna påverkar motoroljan negativt och kan leda till korrosions-problem i motorn. Problem med ojämn gång och driftstopp är inte ovanliga.

COT Oil Refiner System(tm) kan vara lösningen på dessa problem och därför köper Trollhättans Stad ett antal enheter för installation i sina Opel Biogas-bilar.

"Miljön är en viktig del i Trollhättans varumärke säger Pernilla Bruzelius Olofsson, fordonsansvarig på Tekniska förvaltningen. Dessutom sattsar vi på Biogas som bränsle till våra fordon med de fördelar det innebär." Hon fortsätter: "Men vi vet att det finns nackdelar också, bland annat har vi från och till noterat ojämn gång på motorerna. Idag har vi ingen kunskap om hur oljan påverkas av Biogasen. Genom att installera COT:s system för kontinuerlig rening av oljan får vi förhoppningsvis de erfarenheter vi behöver för framtida beslut och åtgärder."

Noggrann uppföljning av driftsäkerhet, säkerhet och ekonomi ingår i utvärderingen, eftersom dessa parametrar blir allt viktigare i upphandlingar av fordon framöver.

"Så vitt vi vet är detta är den första utvärderingen i sitt slag i Sverige." säger Göran Fredriksson, marknads- och försäljningschef på COT. Han fortsätter: " Alla parter får den erfarenhet av Biogas man behöver för att möta framtidens ökade krav kring förnyelsebara bränslen och minskad användning av smörjoljor. När det gäller diesel och etanol har vi redan goda erfarenheter av COT:s teknik, nu går vi vidare med Biogas."

För mer information, kontakta info@cot.seCOT är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Företaget utvecklar och marknadsför patenterad miljöteknik för kontinuerlig rening av smörj- och hydrauloljor under drift. COT-aktien är listad på Nordic MTF (Göteborgslistan) sedan 2004. Läs mer om COT på www.cot.se


COT - Clean Oil Technology AB's affärsidé är att utveckla, tillverka, sälja och marknadsföra produkter som ger stora miljömässiga och ekonomiska besparingar vid användning inom system med smörjoljor och hydrauloljor på en global marknad.