Cleanboatprotector AB

Cleanboatprotector och Havsmiljöpropositionen

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 10:07 CEST

Den 17 mars 2009 förelades Havsmiljöpropositionen 2008/09:170 Riksdagen.

I propositionens punkt 13.5.1 nämns bla. användandet av båtbottenfärger
och båtbottentvättar.

Vi har i skrivelse till miljödepatementet den 2 april 2009 påpekat att
lösningen för en ren havsmiljö är varken båtbottenfärger eller båtbottentvättar.

"Gamla" båtbottenfärger avger giftiga ämnen som påverkar vår miljö.

"Nya" bårbottenfärger förhindrar tyvärr ej påväxt på båtbottnar.

"Båtbottentvättar" har förutom problemet med avfall av giftiga färgrester
ochså en tendens att genom hårda borstar skapa skador på båtskroven.

Vår metod Cleanboatprotector en patenterad svensk uppfinning dessutom
svensktillverkad förhindrar all påväxt på båtbottnar utan användande av gift.

Se vår hemsida www.cleanboatprotector.com

Det är av yttersta vikt att det ekonomiska stöd som nämns i propositionen
styrs till rätt produkt.

Svaneholm 20090407

Jan Jeppsson

Miljöansvarig

Cleanboatprotector AB
Svansjöhus-Svaneholm
274 91 Skurup
Tel: 0411-42044    jj@cleanboatprotector.com