Retail Innovation AB

CleanCash MultiUser®, kontrollenheter för kassaregister certifierade

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2009 18:08 CET

Idag har Retail Innovations kontrollenheter CleanCash® MultiUserTyp C blivit certifierade av Scandinavian Certification Center (SCC). Därmed kan Retail Innovation som enda tillverkare erbjuda ett heltäckande sortiment av kontrollenheter (typ A, B och C).

CleanCash® MultiUser finns i 6 utföranden som hanterar från 1 till 150 kassor / bolag samtidigt.. CleanCash® MultiUser kan användas till allt från PC-kassor till serverbaserade lösningar och webbaserade kassor.

CleanCash® MultiUser C1/F är en modell speciellt anpassad för företag som har gemensamt kassaregister och erbjuder en priseffektiv lösning för dessa.

Många förekommande kassaregister på den svenska marknaden är idag anpassade till CleanCash®. Kontrollenheterna har testats i fält i nära samarbete med ledande tillverkare av kassaregister och för närvarande har ca 35.000 certifierade CleanCash® kontrollenheter levererats till våra kunder.

Produktion av CleanCash® MultiUser sker i fortsatt samarbete med det svenska företaget PartnerTech.

CleanCash®-familjen erbjuder, som enda kontrollenheter, största möjliga säkerhet genom utskrift av Skatteverkets kontrollkod på kassakvittot. Kassakvittot får därmed en ”äkthetsstämpel”, något som säkert kommer att uppskattas av allmänheten som starkt ogillar misstanke om fusk och svarta pengar vid köp av varor och tjänster.

Tack vare kontrollkoden på kvittot kommer också förekommande kontroller att kunna ta mindre tid i anspråk från näringsidkarens ordinarie verksamhet.

För ytterligare information:

Kontakta Thomas Gaterud eller Hans Schröder tel: 08 – 50 66 55 40.

Bakgrund

Den som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste från och med den 1:a januari 2010 ha ett certifierat kassaregister. Detta har riksdagen beslutat om i en lag (2007:592). Syftet med lagen är att skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens.

Ett certifierat kassaregister i lagens mening är ett kassaregister som är kopplat till en certifierad kontrollenhet. Kassaregistret ska även ha en tillverkardeklaration som visar att det uppfyller alla krav i Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2009:1.

Retail Innovation AB är en kassasystemsneutral leverantör av certifierade kontroll-enheter under varumärket CleanCash®. Företaget arbetar även med säkra lösningar för kontant- och transaktionshantering inom butiks- och bankbranschen.

Retail Innovation AB är en kassasystemsneutral leverantör av certifierade kontroll-enheter under varumärket CleanCash®. Företaget arbetar även med säkra lösningar för kontant- och transaktionshantering inom butiks- och bankbranschen.