Greenlane Biogas AB

Cleantech bolag med svenska rötter växer i världen

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2010 09:18 CET

Stockholm, den 11 januari 2010 - Greenlane Biogas, en världsledande utvecklare och leverantör av teknik för att uppgradera biogas till grön fordonsgas, har under de gångna åren plockat hem flera nya affärer på svenska och utländska marknader. Den ökade efterfrågan är ett resultat av företagets nya produktsortiment som möjliggör för även mindre aktörer som små och medelstora kommuner och jordbruk att uppgradera biogas till grön fordonsgas, ett förnyelsebart och miljöanpassat bränsle. Fordonsgas är det första Svanenmärkta bilbränslet.

 

Företagets moderbolag Flotech, med 20 års erfarenhet av att utveckla och sälja energiteknik, har svenska delägare och kontoret i Stockholm fungerar som ett nav för verksamheten i såväl Sverige som Europa och Amerika.

 

–         Offentliga och privata aktörer runt om i världen investerar allt mer resurser på teknik för att framställa ren och förnyelsebar energi. Det är en viktig anledning till den ökade efterfrågan på våra produkter i Sverige och världen. Svenska staten satsar till exempel nu 150 miljoner kronor på att kommersialisera biogasteknik. I dagsläget har Greenlane Biogas 52 % av marknaden för biogasuppgradering i Europa och 17 % av den globala marknaden, säger Morgan Jansson Ternow, vd och delägare i Greenlane Biogas AB.

 

Växer i världen och Sverige

Det senaste året har företaget bland annat levererat uppgraderingsteknik till världens största biogasuppgraderingsanläggning i Güstrow, Tyskland, fem gånger större än den största konkurrenten. Greenlane Biogas har under 2009 också fått två genombrottsorder på den nordamerikanska marknaden med avtal om att leverera de första biogasuppgraderingsanläggningarna för jordbruk både i Kanada och i USA. Bolaget växer även i Sverige och har under året levererat uppgraderingsanläggningar till Motala, Katrineholm och Örebro. Avtal har också tecknats avseende anläggningar i Västervik och Lidköping. Nio kommuner runt om i Sverige använder sig av uppgraderingsteknik utvecklad av Greenlane Biogas.

 

Nytt produktsortiment lägger grunden för framtida tillväxt

Den tillväxt som Greenlane Biogas nu upplever är ett resultat av ökad efterfrågan på uppgraderingsanläggningar i bolagets nya produktsortiment som bygger på paketerad och standardiserad teknik. Den minsta anläggningen, Manuka, i den nya produktserien är inte större än att den får plats i en vanlig fraktcontainer. Anläggningarna byggs i fabriker vilket förenklar både installation och underhåll på plats.

-          Kunden sparar dessutom in på konsultarvodeskostnader för utvärdering då tekniken är beprövad, säger Morgan Jansson Ternow.

Swedish Biogas International är ett av Sveriges ledande biogasföretag och samarbetspartner och kund till Greenlane Biogas. Företaget levererar kompletta lösningar för biogasproduktion, uppgradering och tankstationer till kunder i hela världen samt äger och driver produktionsanläggningar för biogas.

 

–         Greenlane Biogas nya anläggningar för att uppgradera biogas till fordonsgas är kostnadseffektiva att köpa in och driva. Det gör att det nu blir ekonomiskt möjligt för små och medelstora kommuner och jordbrukskooperativ att satsa på uppgradering av grön fordonsgas säger Peter Undén, vd på Swedish Biogas International.

 

För mer information vänligen kontakta:

Nicholas Rundbom

AxiCom Cohn&Wolfe

Telefon: 070-266 55 38

E-post: nicholas.rundbom@axicom.se

 

Om Greenlane Biogas AB

Greenlane Biogas AB är en världsledande utvecklare och leverantör av teknik för att uppgradera biogas till grön fordonsgas, Fordonsgas det första Svanenmärkta bilbränslet. Företaget har genom sitt moderbolag Flotech mer än 20 års global erfarenhet av biogasuppgradering och är verksam på ett stort antal internationella marknader från Europa och Amerika till Asien. Tekniken används bland annat vid världens största anläggning för biogasuppgradering i Güstrow i Tyskland. Anläggningens produktion av fordonsgas ersätter 40 miljoner liter bensin varje år vilket motsvarar ett års bränsleförbrukning för ca 34 000  nyare personbilar*.

 

Greenlane möjliggör skiftet från icke-förnybara energikällor som fossila bränslen som olja, bensin och naturgas med en negativ inverkan på miljön. Genom att erbjuda standardiserade och paketerade lösningar blir det ekonomiskt möjligt för kommuner och jordbruk att investera i uppgraderingsanläggningar som bidrar till en kostnadseffektiv och klimatneutral gasproduktion  som ger trygg energiförsörjning och gör det möjligt för kommuner att nå sina miljömål om ekologisk hållbar utveckling i samhället.

 

 

*Källa: Biogasportalen. Baserat på en genomsnittlig körsträcka för nyare personbil på 1500 mil per år och en genomsnittlig bensinförbrukning på 0,8 l/mil.