Linköpings kommun

Cleantech Östergötland upphör som bolag

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2013 13:15 CET

Cleantech Östergötland AB:s har idag, den 8 november, haft extra bolagsstämma. Stämman beslutade att bolaget upphör i dess nuvarande form. Arbetet med att främja regionens affärs- och utvecklingsmöjligheter inom miljöteknikområdet kommer att fortsätta.

Cleantech Östergötland AB har under de år som bolaget varit verksamt byggt upp ett stort värde och det är viktigt och prioriterat att dessa värden tillvaratas på ett klokt sätt. Östergötland kommer även fortsättningsvis att vara ett miljötekniskt centrum.

Bolagsformen var viktigt initialt, för att kunna marknadsföra miljöteknikföretagen i regionen, men idag har bolaget spelat ut sin roll. Det har visat sig svårt att förena bolagets uppdrag med en hållbar hantering av ekonomin. Ägarna, Linköpings och Norrköpings kommuner samt Linköpings Universitet, har vid flera tillfällen fått skjuta till extra medel.

Arbetet med att främja regionens affärs- och utvecklingsmöjligheter inom miljöteknikområdet kommer att fortsätta, men i andra organisatoriska former. Det företagsnätverk som är knutet till bolaget är värdefullt och det är viktigt att ta tillvara den erfarenhets som byggts upp.

– Nu befinner vi oss i ett läge där vi ser över ett mer effektivt alternativ för framtiden. Miljöklustret är ett oerhört viktigt och prioriterat område för oss här i Östergötland, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.

– Idag har vi många framgångsrika och etablerade miljöteknikföretag i regionen. Det är viktigt att fortsätta ge goda förutsättningar för bolagen att växa, samtidigt som vi självfallet skall ha en fortsatt mycket hög ambition i miljö- och klimatarbetet i regionen, säger Paul Lindvall (M), kommunstyrelsens ordförande i Linköping.

– Miljöteknikområdet är idag ett av universitetets och ett av regionens styrkeområden, och ska så vara framöver, vilket för oss innebär en fortsatt nära samverkan med regionens miljöteknikföretag, säger Peter Värbrand, vicerektor för samverkan vid Linköpings universitet

Själva bolaget kommer att avvecklas under ordnade former så att inte ingångna avtal och pågående projekt påverkas negativt. Parallellt startar arbetet med hur regionens miljöteknikverksamheter ska kunna fortsätta vara framgångsrika och samverka i framtiden.

Cleantech Östergötland bildades 2008.

Ytterligare information lämnas av Lars Stjernkvist (S), 0705-27 26 27, Paul Lindvall (M), telefon 070-211 44 82, eller Peter Värbrand, 0708-42 31 31.


_______________________________________________________________________________

Linköping har 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer, utvecklas och attraherar nya invånare. Linköping har ett stort universitet och vi är Sveriges flyghuvudstad. Linköpings kommun har 7 600 anställda och omsatte 7,7 miljarder kronor 2012. Resultatet blev 398 miljoner kronor. Finanserna är stabila och kommunen har inga egna lån. Kommunalskatten är lägst bland regionens kommuner. De kommunala bolagen har cirka 1 200 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor (2011) och ger årligen positiva resultat.