CleverLearning AB

CleverLearning utsett till gasellföretag

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2013 11:12 CET

CleverLearning hjälper företag, myndigheter och ideella organisationer att lyckas med webbaserad utbildning på datorer och mobila enheter. Nyligen blev CleverLearning utsett till Gasellföretag 2013 av tidningen Dagens Industri.

Endast en halv procent av Sveriges aktiebolag uppfyller de hårda kriterier som krävs för att bli utsett till gasellföretag. Bland annat måste företaget ha en omsättning på över tio miljoner kronor, ha minst tio anställda, ha fördubblat sin omsättning på tre år och ha sunda finanser.

Allt fler företag ser nyttorna med webbaserad utbildning, eller e-learning som det också kallas. För att utbilda många eller geografiskt spridda personer är e-learning överlägset kostnadseffektivt jämfört med lärarledd undervisning. Men kostnadsbesparingarna sker inte på bekostnad av pedagogiken eller utbildningarnas effekt. Det är en av anledningarna till att e-learningbyrån CleverLearning har växt kraftigt de senaste åren.

– På fem år har vi gått från att vara en liten och relativt okänd leverantör av e-learning till att idag vara en av Sveriges största och mest framgångsrika e-learningkonsulter, säger David Tikka, vd på CleverLearning. Genom att förena affärsmässig kompetens och goda pedagogiska kunskaper med en förmåga att skapa lustfyllda och engagerande utbildningar sticker vi ut på marknaden. Vår styrka är att utforma utbildningar som på ett effektivt sätt verkligen når uppdragsgivarens mål och syfte. Det leder till lyckade projekt och fler uppdrag, fortsätter David Tikka.

Att utforma och producera introduktionsutbildningar, säkerhetsutbildningar och utbildningar i olika system är vanliga uppdrag för CleverLearning. Ofta kan en hel lärarledd kursdag kortas ner till omkring två timmar e-learning – det sparar stora pengar för företagen.

– Förutom kostnadseffektiviteten betyder det mycket för våra kunder att kunna säkerställa att alla i målgruppen får ta del av samma kvalitetssäkrade innehåll, säger Nikko Harrison, produktionschef på CleverLearning. För den som ska lära är det värdefullt att kunna gå igenom utbildningarna i sin egen takt och att kunna repetera hur mycket som helst, fortsätter Nikko Harrison.

Ytterligare en orsak till den ökade efterfrågan på webbaserad utbildning är föryngringen på arbetsmarknaden.

– Ungdomar som har växt upp med webben och appar som en naturlig del av vardagen förväntar sig också att kunna ta del av utbildningar på samma sätt som man använder tekniken hemma. Det finns ingen väg tillbaka till en hög andel lärarledd utbildning i näringslivet, avslutar David Tikka.


 

CleverLearning är en e-learningbyrå. Vi producerar skräddarsydd webbaserad utbildning inom vilka områden som helst på uppdrag av våra kunder, vilka är företag, myndigheter och ideella organisationer. Vi säljer och utvecklar också CleverLMS, som är ett system för distribution och uppföljning av webbaserad utbildning. Läs om några kundfall på www.cleverlearning.se/case_elearning.html