Världsnaturfonden WWF

Climate Solvers 2011: Laddstolpar och supereffektiv isolering kan förändra världens energiförsörjning

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2011 14:10 CEST

Laddstolpar för elbilar och supereffektiv isolering är några av nyheterna på WWFs årliga lista över svenska klimatinnovationer – Climate Solvers 2011. Lösningarna har stora möjligheter att bli exportsuccéer som kan minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp både internationellt och i Sverige.

– De företag som presenteras är utvalda för sina möjligheter att förändra världens energiförsörjning. Vi vill visa på den bredd som finns på marknaden redan idag. Tekniken är inte problemet. För att kunna förverkliga klimatlösningarna fullt ut krävs kraftfulla insatser från både näringsliv och politiker, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

– Företagen fungerar som ambassadörer och visar vägen mot det lågfossila samhället. Med rätt villkor kan enbart de här klimatinnovationerna om tio år bidra med minskade utsläpp på drygt 150 miljoner ton per år, vilket motsvarar drygt 2,5 gånger de samlade svenska klimatutsläppen, säger Magnus Emfel, ansvarig för WWFs klimatinnovationsarbete.

Fyra svenska klimatföretag som utvecklat innovationslösningar är årets nyheter på WWFs lista över klimatlösningar, Climate Solvers.

  • Svenska Aerogel i Gävle har tagit fram och patenterat en konkurrenskraftig produktionsmetod för ett supereffektivt isoleringsmaterial – aerogel- som bara kräver 20 procent av volymen.
  • SEEC i Stockholm har utvecklat ett system för att lagra energi i berggrunden som gör att till exempel soluppvärmt vatten kan användas på vintern.
  • Climacheck Sweden i Nacka utanför Stockholm, har utvecklat ett analysverktyg för att mäta och förbättra effektiviteten i luftkonditioneringsanläggningar och kylsystem. De svarar idag för en stor del av den totala elanvändningen i världen.
  • Chargestorm i Norrköping har utvecklat intelligenta laddningsstationer för elbilar som är anpassade för lokala kraftnät. De bidrar till att vi snabbare kan gå över till eldrivna fordonstransporter.

Urvalet till WWFs Climate Solverföretag sker genom nomineringar från det svenska innovationssystemet: Cleantech Inn Sweden, Connect Östra Sverige, Innovatum, Stockholm Innovation & Growth (STING) och Sustainable Business Hub.

WWF definierar en klimatinnovation som en icke-fossil, ej kärnkraftsbaserad produkt, system eller tjänst som kan minska koldioxidutsläppen med minst 20 miljoner ton på tio år. Baserat på inkomna nomineringar gör externa experter beräkningar av klimatinnovationernas globala potential.

För pressbilder på de fyra klimatinnovationerna: www.wwf.se/climatesolver2011

För frågor:
Magnus Emfel, ansvarig för klimatinnovationer WWF, 070-541 98 02
Barbara Evaeus, klimatkommunikatör WWF, 070-393 90 30
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77

Anders Lundström, vd Svenska Aerogel, 070-656 80 42
Andreas Andersson, vd SEEC, 073-335 99 70
Klas Berglöf, vd Climacheck, 070-594 95 52
Stefan Gabrielsson, vice vd Chargestorm 0760-448 100