Svensk Israel-Information

Clinton skärper tonen mot Iran

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 15:34 CEST

Den amerikanska utrikesministern Hillary Rodham Clinton varnade Iran på
onsdagen. "Iran har begränsad tid på sig att inleda samtal med USA om det
egna avancerade nukleära programmet."

Alternativet till att inte börja diskutera de nukleära installationerna i
Iran skulle bli ökad internationell isolering och ekonomiska sanktioner,
sade Clinton.

"USA kommer inte att tveka att försvara sina allierade och de egna
intressena i Mellanöstern. Om det blir nödvändigt kommer vi också att
sätta in vår armé, den starkaste i världen. Faktum att vi vill komma till
tals ( med Irans styre ) är inte något tecken på svaghet och bör givetvis
inte heller uppfattas som något slags hot."

I sitt tal uppmanade den amerikanska utrikesministern arabstaterna att
närma sig en genomgripande fredslösning med Israel och ta de första stegen
för att förbättra relationerna med Israel. ( Hon nämnde inte i den vevan
att merparten av arabstaterna, inklusive Saudi Arabien, i 60 år vägrat
erkänna Israels existensrätt och också vägrat att förhandla direkt med den
judiska staten. Hade hon påpekat de verkliga omständigheterna hade hon
också tvingats erkänna att USA misslyckats med att ändra gångbara arabiska
attityderna, som direkt saboterat en möjlig fredsuppgörelse med Israel. )

Clinton underströk i talet att det är USA:s inställning att Iran inte har
någon som helst rätt att utveckla egna kärnvapen. "Vi är fast beslutna att
förhindra att Iran skaffar sig kärnvapen. Däremot har Iran givetvis rätt
att utveckla kärnkraft för fredligt bruk, men det ankommer på Iran att
övertyga de internationella instanserna om att man enbart söker utveckla
fredlig kärnkraft."

Hon sade också att Iran mycket väl kan bli en konstruktiv faktor i
Mellanöstern, om man slutar hota grannländerna och slutar stödja olika
terrororganisationer i Mellanöstern. ( Hon nämnde inte vilka, men hon
syftade med största sannolikhet på den shiamuslimska väpnade rörelsen
Hizballah i södra Libanon och på den palestinska väpnade Hamas-rörelsen i
Gaza. Hamas tog makten i Gaza med våld för drygt två år sedan och släpper
inte tillbaka rivalen, Fatah/PLO. )

"Alternativen som det iranska styret står inför är klara, vi amerikaner
är redo för en dialog, Men den måste inledas inom kort." ( President
Barack Obama sade i ett tal i Washington i förra veckan att dialogen måste
inledas senast "i höst". )

Clinton riktade skarp kritik mot den iranska regimens våld i samband med
protesterna och gatudemonstrationerna mot resultatet av landets senaste
presidentval, som av alla tecken att döma var riggat. Så till exempel
förkunnade regimen att den sittande statschefen Mahmoud Ahmadinejad vunnit valet redan en halvtimme efter stängningen av vallokalerna, då
valförrättarna alltså skulle ha hunnit räkna mer än 40 miljoner röster...
en omöjlighet.

Clinton sade inte direkt under sitt tal att valresultatet var riggat. Hon
betonade bara att varken president Obama eller hon själv har illusioner om
den iranska regimen, och att det enda sättet att "eventuellt förmå styret
i Iran att tänka om", vore via politiska överläggningar med USA.

Men Iran har inte tagit något steg för att inleda politiska samtal med USA
om den egna kärnvapenpotentialen, betonades det strax före Clintons tal på onsdagen.

Talet var hennes "comeback" som aktiv utrikesminister. Hillary Clinton
bröt ena armbågen för några månader sedan och tillfrisknandet har tagit
tid och har varit smärtsamt, med en komplicerad daglig fysioterapi, som
ännu inte avslutats. Allt, enligt amerikanska nyhetsrapporter i samband
med hennes första viktiga offentliga framträdande på flera veckor.

Dick Haas
http://www.dickhaas.com.