Fazer Konfektyr Service AB

Cloetta Fazer fortsätter att öka i Norden

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 13:08 CEST

Försäljningen av Cloetta Fazers 12 prioriterade varumärken fortsätter att gå bra och ökade med 5 procent under tredje kvartalet. Totalt minskade försäljningen med 4 procent under tredje kvartalet till 709 Mkr. På den nordiska marknaden ökade försäljningen med 1 procent till 652 Mkr. Försäljningen utanför Norden minskade till följd av omstruktureringen i Polen. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 87 Mkr (101). Det är främst den svenska marknaden som uppvisar en resultatförsämring. I Finland har vi en fortsatt stark marknads- och resultatutveckling.

– I Sverige är resultatet trots högre försäljningsvolymer lägre än föregående år på grund av hård prispress på marknaden, säger koncernchefen Karsten Slotte. Pågående omstrukturering av produktionen har också bidragit till ett sämre resultat.

Försäljningen under årets första 9 månader uppgick till 2.098 Mkr (2.102). Omsättningen på den nordiska marknaden ökade med 3 procent till 1.912 Mkr (1.855). Omsättningen för de 12 prioriterade varumärkena ökade med 8 procent.

– Innovationsförmåga är viktig för att skapa tillväxt inom konfektyrbranschen. Det är något som har präglat vårt arbete och i år har Cloetta Fazer lanserat fler produktnyheter än någonsin förut. Detta har starkt bidragit till tillväxten i Norden och min bedömning är att dessa lanseringar inom befintliga starka varumärken långsiktigt kommer att bidra till en ökad försäljning och ytterligare stärka våra varumärken, säger Karsten Slotte.

Avvecklingen av vårt polska dotterbolag går enligt plan. Ett urval av de prioriterade varumärkena kommer även i framtiden att säljas i Polen genom den nya säljorganisationen som började arbeta i september.

Medelantalet anställda har minskat till 1.828 (2.003).

Om Cloetta Fazer
Cloetta Fazer-koncernen är Nordens ledande konfektyrföretag med en marknadsandel på cirka 22 procent. Produktionen sker i Sverige och Finland. Verksamhetens främsta styrka är de många starka varumärkena, exempelvis Fazer Blå, Kexchoklad, Dumle, Geisha, Polly och Center. Medelantalet anställda är cirka 1.800 och omsättningen 2004 uppgick till cirka 3 miljarder kronor.

För ytterligare information kontakta vd Karsten Slotte, mobil 070-687 99 22 eller ekonomidirektör Curt Petri, mobil 070-593 21 69.
www.cloettafazer.se