Fazer Konfektyr Service AB

Cloetta Fazer minskar personalen i Sverige

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 14:01 CEST

Cloetta Fazer behöver minska personalen i Sverige. Övertaligheten har definierats i samband med att företaget håller på att delas upp i nya Cloetta och Fazer Konfektyr. Högre kostnader och en vikande lönsamhet bidrar också till personalneddragningarna.

Cloetta Fazer Sverige är idag dimensionerad för en försäljning av både Cloetta- och Fazerprodukter. Från den 1 januari 2009 kommer Cloetta Fazer Sverige att tappa cirka 40 procent av intäkterna till följd av att försäljningen av Fazerprodukter övertas av nya Fazer konfektyr. Den kvarvarande verksamheten utgör därefter nya Cloetta som inte kan bära den storlek på organisation som Cloetta Fazer Sverige har idag. Det betyder behov av färre anställda inom marknads-, kund- och försäljningsorganisationerna och ett mindre behov av administrativ personal.

- Fortsatt prispress och hård konkurrens på marknaden kombinerat med bland annat stigande råvaru- och energipriser under det senaste året har medfört en vikande lönsamhet, vilket vi informerade om i vår halvårsrapport säger Cloetta Fazers koncernchef Jesper Åberg. Detta ställer också krav på ökade effektiviseringar i produktionsledet.

Informationen gavs vid ett personalmöte i Ljungsbro idag. Det handlar om cirka 60 tjänster, både tjänstemän och kollektivanställda, som idag är anställda i Cloetta Fazer Sverige AB.

- Det är mycket tråkigt att komma med detta besked, säger Jesper Åberg. Men det är nödvändigt att anpassa verksamheten till marknadsläget. Vi kommer nu att intensifiera kontakterna med de fackliga företrädarna för att komma till en lösning i frågan.

Cloetta och Fazer Konfektyr gick samman år 2000. Den 16 juni 2008 kom företagets två huvudägare, AB Malfors Promotor och Oy Karl Fazer Ab, överens om att dela företaget i Fazer Konfektyr och nya Cloetta efter en lång tids oenighet om den långsiktiga utvecklingen. I början av december 2008 planeras en börsintroduktion av nya Cloetta och från och med januari 2009 är uppdelningen helt genomförd.

Ett fortsatt samarbete mellan Cloetta och Fazer Konfektyr kommer att finnas inom produktion och lager- och logistikverksamhet.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta Fazer skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 september 2008 klockan 14.00.

Vd och koncernchef Cloetta Fazer Jesper Åberg, mobil 070-180 21 01 och vice vd Cloetta Fazer
Curt Petri, mobil 070-593 21 69.
Hemsida: www.cloettafazer.se.