Cloetta

Cloettas årsredovisning tillgänglig på hemsidan

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 09:05 CET

Cloettas årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009 – 31 augusti 2010 publiceras idag på Cloettas hemsida www.cloetta.se

Den tryckta årsredovisningen kan beställas via hemsidan, e-post
eva.gad@cloetta.se eller per telefon 013-28 51 02.

Årsredovisningen kommer att publiceras på engelska inom kort.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 november 2010 klockan 08.00.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Curt Petri, VD, mobil 070-593 2169 eller
Kent Sandin, CFO, mobil 070-582 7795

Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är Nordens äldsta konfektyrföretag. Cloettas viktigaste varumärken är Kexchoklad, Center, Plopp, Polly, Tarragona, Guldnougat, Bridge, Juleskum, Sportlunch, Extra Starka och chokladkaksserien Good. Cloetta har två produktionsanläggningar, en i Ljungsbro och en i Alingsås. Cloettas nettoomsättning under perioden 1 september 2009 – 31 augusti 2010 uppgick till 1 061 MSEK. Cloettas aktie av serie B handlas från och med den 16 februari 2009 på NASDAQ OMX Stockholm. 
www.cloetta.se