Lindholmen Science Park

CLOSER I ALMEDALEN: Längre, effektivare och färre lastbilar

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 13:05 CEST

Tisdag 2 juli kl 10.30-11.30 - Terrassen, Donnerska huset, 1 tr

Från färdplan till verkstad

- längre, effektivare och färre lastbilar

Framtidens transporter med High Capacity Transports (HCT)

I april i år redovisade CLOSER sitt förslag om färdplan för High Capacity Transports (HCT) till Forum för innovation inom transportsektorn. Efter sommaren höjs takten i genomförandet av de olika förslagen. Trycket från varuägarna att få del av dessa nya lösningar ökar snabbt. Inte bara från skogsindustrins sida.

På seminariet presenteras några av färdplanens viktigaste förslag: fortsatta och större demoprojekt, anpassning av lagar och regler, utveckling av HCT-fordon samt ytterligare forskning om trafiksäkerhet.

Företrädare för näringslivet och forskningen ger sin syn på potential och förutsättningar.

Medverkande: 

  • Helena Kyster-Hansen, konsult, Tetraplan
  • Per Bondemark, logistikchef SSAB och ordförande i Näringslivets Transportråd
  • Helena Sjögren, rådgivare transportpolitik, Skogsindustrierna
  • Per-Olof Arnäs, forskare Chalmers tekniska högskola
Moderator: Jerker Sjögren, CLOSER

Arrangör: CLOSER, Lindholmen Science Park

Välkommen till vårt seminarium i Donnerska huset!

Kontakt: Anita Bengtson, Lindholmen Science Park, anita.bengtson@lindholmen.se, 0703-950222


Lindholmen Science Park är en internationell arena för forskning och utveckling inom Transport, ICT och Media i samarbete med aktörer inom näringsliv, högskola och samhälle.