Dataföreningen i Sverige

Cloud Sweden publicerar stöd till beslutsfattare

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 13:55 CEST

Dataföreningens kompetensnav Cloud Sweden har släppt sitt första dokument till stöd för beslutsfattare. Den första leveransen tar upp viktiga säkerhetsaspekter när det gäller köp av molntjänster. Cloud Sweden består av ledande personer inom olika verksamheter som appliceras på molnet. Syftet med arbetet är att öka kompetensen både hos verksamhetens beslutsfattare såväl som hos leverantörerna och positionera Sverige som en ledanden IT-nation.

För mer information besök: http://natverk.dfs.se/riks/cloudsweden eller kontakta inger.gran@dfs.se.

 

Dataföreningen är en oberoende intresseorganisation för yrkesverksamma inom IT-området och IT-relaterade områden. Antalet medlemmar är cirka 20 000. Föreningen bedriver sin verksamhet i kretsar och nätverk i hela landet. Dataföreningen har fyra dotterbolag, vars verksamheter är inriktade på kompetensutveckling: DF Datakörkortet AB, DF Certifiering, DF Kompetens samt Dataföreningen i Sverige Service AB.