Cloudmore AB

Cloudmore lanserar Microsoft CRM som molntjänst

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 09:41 CEST

"CRM hör till de mest eftertraktade molntjänsterna idag och vi är stolta över att kunna erbjuda våra partners Microsoft CRM i nära samarbete med Microsoft. Med Microsoft CRM kommer våra partners att kunna knyta sina kunder närmare och skapa ytterligare affärsvärden. För de partners som inte själva har kompetens att hantera en implementering så hjälper vi dem till kontakt med ledande konsultbolag och skapar härmed nya affärsmöjligheter och möjliggör byggandet av nya partnerskap i kanalen." säger Michael Wicander, VD Cloudmore AB.

"Med Cloudmores lansering av Microsoft CRM till sin stora bas av partners skapas stora möjligheter för främst små och mellanstora företag att använda vårt CRM system på ett enkelt och snabbt vis." säger Thomas Laine, Dynamics Partner Lead, Microsoft. "Hittills har de flesta installationer av Microsoft CRM gjorts på traditionellt sätt baserat på att server och infrastruktur installeras hos slutanvändaren. Detta kan ibland uppfattas vara en hög investeringskostnad och kräver även vissa driftkunskaper hos slutanvändaren. Då Cloudmores lösning bygger på en delad stordrift med stora datacenter ser jag stora och spännande möjligheter till snabb framgång. Det finns ett stort behov av denna typ av lösningar för mindre företag på svenska marknaden och en stor bas av väl utbildade konsulter att tillgå. Våra senaste analyser spår en årlig tillväxt på 30-40% inom detta område och företagens prioriteringar att köpa just CRM som en tjänst ligger i topp." avslutar Thomas Laine.

För mer information:

Michael Wicander, VD Cloudmore

Tel: +46 8420140 11

michael.wicander@cloudmore.com

Thomas Laine, Dynamics Partner Lead Microsoft

Tel: +46 8563060 02

tlaine@microsoft.com