Cloudmore AB

Cloudmore rekryterar marknadschef från Cobweb Solutions i Storbritannien.

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 15:47 CEST

London, 18 september, 2012 - Cloudmore gläds åt att rekrytera Shelley Tanner som ny marknadschef. Shelley kommer i nära samarbete med ledning och säljteam att utveckla tillväxtstrategier, att stärka partner- och kundrelationer och att identifiera nya affärsmöjligheter.

Ständigt expanderande på den europeiska marknaden, ser Cloudmore betydande tillväxt och efterfrågan i alla regioner. Att tillsätta den nya marknadschefsrollen är ett led i att ytterligare positionera Cloudmore som en ledande molntjänsteleverantör på den globala marknaden och att bygga konkurrensfördelar på nya, snabbt växande kanaler.

Shelley kommer närmast från sin roll som HR- och marknadsföringschef på Cobweb Solutions i Storbritannien, en liten hoster som under hennes tid där vuxit till den enskilt största Microsoft Hosted Exchange-leverantören i EMEA.

Mark Adams, CCO, berättar att "Shelley blir en stor tillgång i teamet och jag ser fram emot att få jobba med henne igen för att tillsammans få Cloudmore att nå sin fulla potential.” Shelley Tanner tillägger: "Jag ser fram emot att arbeta med Cloudmore och deras kundbas. De ligger vid teknikens framkant och levererar intelligenta lösningar som ingen annan på marknaden kan erbjuda. Mina nya kollegor är bland de mest positiva och entusiastiska jag har stött på, vilket bidrar till en fantastisk arbetsmiljö och i viss mån kan förklara den kraftiga tillväxten och framgången i Europa Cloudmore har upplevt de senaste åren."

Cloudmore vänder sig till alla typer av organisationer som vill dra nytta av, och bli framgångsrika genom, användande av molnet. Via kundernas befintliga IT-leverantör erbjuder Cloudmore snabbt en bred och flexibel svit av molntjänster som möter organisationens skiftande behov.

Cloudmore tillhandahåller kompletta IT-lösningar som är kraftfulla, intuitiva men ändå enkla att köpa, förvalta och äga.

Om Cloudmore:

Cloudmore är en svensk molntjänsteleverantör med närvaro i de nordiska länderna, Storbritannien och på Irland. Cloudmore underlättar och accelererar övergången till molntjänster för företag och organisationer genom en unik teknologi som skapar en enhetlig och enkelt konsumerbar molnupplevelse.Cloudmore förser idag, via över 1 500 återförsäljare, tusentals företag och över 60 000 användare runt om i världen med affärskritisk it-funktionalitet. Genom att sammanföra en komplett uppsättning molntjänster, i nära samarbete med ledande mjukvarutillverkare, erbjuds kunderna centraliserad hantering av bland annat tjänster, användare och debitering. Cloudmore arbetar med ledande återförsäljare, som i egenskap av betrodda rådgivare, hjälper kunderna med exempelvis konfiguration, utbildning och support.

Komplexa IT-lösningar har sett sina bästa dagar. Cloudmore erbjuder alla tjänster, när som helst, var som helst. Intuitivt. Kraftfullt. Enkelt.

www.cloudmore.com | @cloudmore