Cloudmore AB

Cloudmore utnämns till ett av Europas 25 ledande molntjänstebolag

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 11:07 CET

Stockholm den 22 november 2010 – Cloudmore inbjuds att presentera vid Tech Tours Cloud and ICT 2.0 Summit 2010 i Lausanne, Schweiz.

Cloudmore lyckades, i hård konkurrens med över 230 ledande företag inom den snabbväxande molntjänsteindustrin i Europa, vinna en av endast 25 mycket eftertraktade platser till den första European Tech Tour Association Cloud and ICT 2.0 Summit 2010. Urvalskommittén, bestående av en panel med högt respekterade investerare, reducerade i en omfattande urvalsprocess antalet bolag till 80, för att efter detta gå igenom samtliga affärsplaner och rösta fram de 25 vinnande företagen.

Evenemanget, med mål "att identifiera de 25 ledande privatägda tillväxtbolagen inom den europeiska molntjänsteindustrin och att introducera dem till de mest betydande europeiska, amerikanska och asiatiska investerarna som kan hjälpa dem i deras globala expansion", hålls under två dagar där de olika företagens VD presenterar sin affär till en publik bestående av industrikollegor och investerare.

Detta första Cloud and ICT Summit som organiseras av European Tech Tour fokuserar på molntjänstedelen av IT-marknaden, vilket tydligt visar på fokusen på molnet inom IT-marknaden idag.

Michael Wicander, grundare och VD för Cloudmore, är särskilt glad över att få närvara vid evenemanget. "Vi hjälper slutanvändare och IT-återförsäljarkanalen och att ta till sig molntjänster och i och med detta kunna nå omedelbara vinster" och han fortsätter med att säga "att få vårt bidrag till utvecklingen av molntjänste-marknaden erkänt av en så kompetent och respekterad organisation ger oss synlighet och uppmärksamhet i hela industrin." Cloudmore växer snabbt, inte bara hemma i Sverige, med närvaro runt om i Norden, i Storbritannien och på Irland, och söker en investering för att ytterligare utöka tillväxttakten och snabbt nå in på nya marknader.

För mer information:

Michael Wicander, VD Cloudmore AB

E-post: michael.wicander @ cloudmore.com

Tel: 46 (0) 8 420 140 11

Om Tech Tours Cloud and ICT 2.0 Summit 2010

European Tech Tour Association lanserade sitt senaste branschspecifika event i och med detta första Cloud & ICT 2.0 Summit, katalysatorn för molntjänster i Europa. Centralt är att uppmärksamma entreprenörskap och innovation i Europa och att skapa globalt medvetande för de 25 ledande, nystartade europeiska molntjänsteföretag som lyckats sätta spår i industrin.

Eventets mål var att identifiera de 25 ledande privatägda tillväxtbolagen i den europeiska molntjänsteindustrin och att introducera dem till de mest betydande europeiska, amerikanska och asiatiska investerarna som kan hjälpa dem i deras globala expansion.

http://www.techtour.com/cloudICT-2010/

Om Cloudmore

Cloudmore är en svensk molntjänsteleverantör med närvaro i de nordiska länderna, Storbritannien och på Irland. Cloudmore underlättar och accelererar övergången till molntjänster för företag och organisationer genom en unik teknologi som skapar en enhetlig och enkelt konsumerbar molnupplevelse.Cloudmore förser idag, via över 1 500 återförsäljare, tusentals företag och över 60 000 användare runt om i världen med affärskritisk it-funktionalitet. Genom att sammanföra en komplett uppsättning molntjänster, i nära samarbete med ledande mjukvarutillverkare, erbjuds kunderna centraliserad hantering av bland annat tjänster, användare och debitering. Cloudmore arbetar med ledande återförsäljare, som i egenskap av betrodda rådgivare, hjälper kunderna med exempelvis konfiguration, utbildning och support.