Clinical Laserthermia System AB

CLS har mottagit godkännande från Etikprövningsnämnden för start av pilotstudie

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 21:35 CEST

CLS har mottagit godkännande från Regionala Etikprövningsnämnden i Lund, för inledande av pilotstudie i Helsingborg.

Konkret innebär godkännandet från den Regionala Etikprövningsnämnden att CLS är nära att kunna inleda sin planerade pilotstudie på totalt 20 stycken patienter. I nuläget kvarstår för CLS att få godkänt av Läkemedelsverket. Så snart detta godkännande mottagits planerar CLS att inleda pilotstudien på Helsingborgs Lasarett.

 VD Lars-Erik Eriksson kommenterar:
”Det är givetvis glädjande och ännu ett steg för CLS att vi nu har mottagit godkännande från Regionala Etiksprövningsnämnden i Lund. I nuläget återstår för oss att få ett godkännande av läkemedelsverket så att vi därefter kan påbörja pilotstudien.”

För ytterligare information kontakta:
Lars-Erik Eriksson, VD – Clinical Laserthermia Systems AB (publ)                   
Telefon: 0705-48 84 23                      
E-post: lee@clinicallaser.se

 

 

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) utvecklar och marknadsför en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer. Produkten bygger på Immunostimulating Laser Thermotherapy (ILT). Mer information finns på www.clinicallaser.se