Clinical Laserthermia System AB

CLS: Överenskommelse med kliniker för studier något försenad

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 21:59 CEST

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) har i nuläget ännu inte undertecknat en formell överenskommelse med aktuella kliniker gällande genomförande av en studie. Bolaget arbetar för närvarande med att ta fram kliniska protokoll för studiernas genomförande tillsammans med utvalda kliniker. Detta arbete har tagit längre tid men är dock på god väg. Studierna beräknas starta efter semestrarna.

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) arbetar för närvarande med att ta fram protokoll i samarbete med flera utvalda kliniker i Europa. Protokollen definierar ett antal parametrar, bland annat studiens syfte och urval av patienter. Protokollen beräknas vara färdiga under sommaren. Dessa protokoll utgör underlag för kommande avtal och kräver en noggrann genomarbetning. Arbetet med framtagande av protokollen är mer omfattande vilket fördröjt undertecknande av överenskommelserna med de utvalda klinikerna. 

Bolaget bedömer att studierna kan starta efter semestrarna vilket innebär att tidsplaneringen for den fortsatta marknadslanseringen inte kommer att påverkas nämnvärt.

Bolaget kommer att meddela marknaden när överenskommelser bekräftats med de utvalda klinikerna. 


För ytterligare information kontakta:
Lars-Erik Eriksson, VD Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Telefon: 046-15 21 00
E-post: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) utvecklar och marknadsför en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer. Produkten bygger på Immunostimulating Interstitial Laser Thermotherapy (imILT). Mer information finns på www.clinicallaser.se.