Alcon Sverige AB

Co-payment initiativ för grå starr-operationer

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2012 15:28 CEST

Den 23 augusti kl 12.00-13.00 arrangerar Alcon Sverige AB en Round Table diskussion inom ämnet Co-payment. Co-payment innebär helt enkelt “gemensam betalning”. Landstinget eller regionen där patienten bor betalar en viss summa för en viss typ av operation och patienten i fråga får möjligheten att finansiera en del av operationen själv. Fram tills nyligen har vi i Sverige inte haft tillgång till ett Co-payment alternativ då solidaritetstanken om att alla ska ha rätt till jämlik vård har varit stark. Vår svenska tandvård bygger dock på ett framgångsrikt Co-payment system.
Idag finns det ett Co-payment system när det gäller linser till grå starr-operationer i Stockholms läns landsting och Region Halland. Region Skåne har infört Co-payment för hörapparater, men inte linser.
Som grå starr-patient har du olika alternativ när det gäller linser, de finns i tre olika funktioner samt i olika kvaliteter.
Den enklaste linsen är egentligen bara klar, så att man ser igen. Det går att reglera närsynthet liksom långsynthet med den linsen. Nästa funktion hjälper till att reglera astigmatism, en så kallad torisk lins. Den tredje varianten kallas för multifokal lins, och kan göra att man ser bra på både kort och långt håll, vilket innebär att man kan slippa glasögon helt.
Patientvalet Co-payment är dock förhållandevis okänt i Sverige och behöver belysas. Även den politiska debatten är viktig samt läkarnas och patienters syn på Co-payment.

Medverkande i diskussion är:
-     Chefredaktören för Dagens Medicin, Mikael Nestius.
-     Finn Bengtsson, Moderat, riksdagsman för Östergötlands län, medlem i Socialförsäkringsutskottet.
-     Gunilla Gustafsson Folkpartist, ersättare i landstingsfullmäktige.
-     Anders Behndig, ögonkirurg och tills nyligen ordförande i Sveriges Ögonläkarförening, nu verksam i föreningens efterutbildningskommitté.
-     Moderator; Magdalena Grimsvik, kommunikatör och moderator.
Om du är journalist och vill ta del av Round Table diskussionen vänligen ring Tina Loncaric på 0761 900 550 eller maila: tina.loncaric@frankpr.se