CO-Pilot Bygg- och Projektledning

CO-Pilot och Friside går samman och bildar Friside Group

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2017 14:05 CET

CO-Pilot Bygg- och projektledning AB och Friside AB står i startgroparna för ett samarbete. Under våren kommer vi att integrera våra verksamheter i syfte att höja vår konkurrenskraft och bredda vår kompetens. Planen är att vi inom kort kommer att finna en gemensam arbetsplats där våra verksamheter kan fortsätta växa.

- Det är ett sunt och naturligt steg i vår växandeprocess, menar Nils Johansson, VD på CO-Pilot. CO-Pilot kommer fortsätta inom Bygg- och Projektledning inom ramen för den nya konstellationen. Våra respektive verksamheter kommer fortsättningsvis att verka precis som tidigare. Det kommer inte förändra våra uppdrag, men det kommer att effektivisera vår organisation. Målet är att vi ska jobba vidare på inslagen linje, men med ett konkurrenskraftigare och mer attraktivt erbjudande till våra kunder.

- Vi är väldigt glada att vi nått denna överenskommelse. Det känns också väldigt bra att våra respektive bolag delar värdegrund och att vi kompletterar varandra. Vi ser också att det finns en del synergier i respektive verksamhet där vi kan åstadkomma effektiviseringar inom både organisation, ekonomi och försäljning vilket borgar för en lyckosam framtid tillsammans säger Henrik Andersson, VD för Friside AB.

CO-Pilot och Friside är två växande företag som kompletterar varandra. Vi bildar en stark och effektiv organisation utan att tappa styrkan i att vara platta organisationer. CO-Pilot är starkare inom bygg-projektledning och Friside starkare inom energi, installation och säkerhet. Tillsammans kan vi effektivisera vår administration och vässa vår konkurrenskraft.

Vi kommer även arbetsgivarmässigt få en större möjlighet att utveckla och stärka det interna arbetet. Det här ger de anställda fler möjligheter till utveckling men också att vi blir ett större företag som tar ytterligare ett kliv framåt på marknaden med en större kundbas och ett bredare nätverk.

- Det här öppnar upp möjligheter för rekrytering av medarbetare som är beredda att ta nästa steg i karriären, säger Anna-Sara Torgnysdotter, ansvarig för HR och kommunikation. De som skaffat sig trygghet i sin yrkesroll och vill vara med och utveckla affären. Det är ett spännande segment där det finns stora möjligheter.

CO-Pilots och Frisides gemensamma ambition är att genomföra arbetet med att integrera verksamheterna med omedelbar verkan men i lugnt tempo där det dagliga arbetet inte påverkas.

Kunder i byggbranschen behöver, precis som befälhavaren på en farkost, en styrman för det övergripande operativa ansvaret. Vi tar det ansvaret. Därför heter vi Co-Pilot. Vi planerar projekt, övervakar och sköter projektens framfart, undviker kollision och hinder, sköter kommunikationen och övervakar operationer.

Våra kunder vill ha kvalitet, levererat i tid och till rätt kostnad. Att få tre rätt av tre möjliga kräver en organisation som är vass på relationer och logistik. Därför ligger alltid vårt fokus på relationer, vetande och logistik, det vill säga kunskapen om sambandet människa-teknik.

Vi lägger oss vinn om att leverera. Vi tar ansvar. Vi är transparenta. Vi jobbar aktivt för mångfald och mot diskriminering. 

Facebook
Linkedin
Instagram