Svenska Termoinstrument

CO2-mätare

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 11:13 CET

CO2-mätare som mäter både temperatur, luftfuktighet och CO2 med loggerfunktion på SD-kort.

För kontroll av luftkvalité inomhus. Dåligt inomhusklimat kan leda till trötthet och koncentrationssvårigheter. Ett sätt att ta reda på om ventilationen är otillräcklig är att mäta koldioxiden. CO2-värden över 1000 ppm indikerar på dålig luftkvalité. Det finns föreskrifter från Arbetsmiljöverket att koldioxidhalten inte bör överskrida 1000 ppm i lokaler där vi vistas längre tid.

Tillbehör: SD-kort för lagring av mätdata och enkel avläsning i dator med program Excel i kurv eller tabell form