Svenska Termoinstrument

CO2-mätare med logger

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2011 11:15 CEST

Tillförlitlig mätning av inomhusluftens kvalitet CO2, temperatur, luftfuktighet
 

Mer än 90% av vår tid tillbringar vi inomhus,  ett dåligt inomhusklimat på kontor och skolor kan leda till trötthet och koncentrationssvårigheter som ofta orsakas av otillräcklig luftventilation.

Koldioxidhalten används som värde för att bedöma inomhusklimatet, dåligt innhusklimat kan leda till trötthet vid för höga CO2-nivåer över 1000ppm.

Överföring av mätdata sker via USB till din dator, lagrade mätvärden dokumenteras med programvara som ingår i leveransen.

En stor fördel är att BZ30 har batteridrift vilket underlättar vid mobila mätningar

 

  • Samtidig visning av CO2, rumstemperatur, luftfuktighet, datum och tid
  • Lägsta och högsta värde
  • Larm med signa
  • Stor display med lättlästa siffror
  • Ikon för hög, normal eller låg koldioxidhalt
  • Noggrannhet ±75 ppm
  • Dataminne 40 000 mätvärden
  • USB anslutning
  • Dataprogram ingår

Vi på Svenska Termoinstrument säljer professionella mätinstrument för temperatur, fukt, tryck och meteorologi inom VVS och industri.
Svenska Termoinstrument har sedan drygt 40 år representerat Adolf Thies GmbH & Co KG som är en av världen främsta tillverkare av meteorologiutrustning.

Svenska Termoisntrument AB
Box 1421
18314 Täby
08-54444560
Kontakt: Torbjörn Östlund