CO2focus Sweden AB

CO2focus inleder samarbete med Lindex

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 11:00 CEST

CO2focus har signerat ett samarbetsavtal med modeföretaget Lindex. Det nordiska specialistföretaget CO2focus kommer att hjälpa Lindex i arbetet med att beräkna klimatpåverkan från sin varutransport och tjänsteresor.  Arbetet utförs utifrån den internationella metodiken Greenhouse Gas Protocol för klimatberäkning. Genom att ta extern experthjälp och börja med delar av en fullständig Carbon Footprint beräkning tar Lindex ett hårdare grepp om klimatfrågan. Syftet är att få ett verktyg som gör det möjligt att mäta effekten av sina klimatåtgärder. Beräkningen av klimatpåverkan kommer att följa internationell metodik och riktlinjer för att tydligöra Lindex arbete och agenda för alla intressenter.

CO2focus är stolta att bli den aktör som får förtroende från Lindex att arbeta med dem i klimatfrågan. För ett företag med verksamhet i 12 länder och 5000 anställda är klimatpåverkan en realitet. Att agera på denna realitet och aktivt arbeta för att minska sin klimatpåverkan signalerar en medvetenhet och förståelse för sin omvärld. Utöver nyttan för klimatet finns det nyttiga bieffekter i kostnadsbesparingarna och möjligheten att i sin kommunikation visualisera sitt arbete.  Företag med långsiktiga vinstintressen har mycket att tjäna på att arbeta aktivt med klimatfrågan.

Vid frågor kontakta:

CO2focus: Joakim Ramsvik, County Manager, 0709 61 09 10, joakim@co2focus.com

Lindex: Sara Winroth, Environmental manager, 0722 31 12 46, sara.winroth@lindex.com

CO2focus är ett nordiskt specialistföretag som arbetar med klimatfrågan mot alla typer av organisationer. Bolaget agerar på hela den nordiska marknaden och har kontor i Norge och Sverige. Flera av våra kunder har globala verksamheter och via dem utför vi beräkningar för mer än 30 länder. Bolaget är specialiserat på klimatredovisning, klimatkompensering genom Kyotoprotokolets regelverk, livscykelanalyser och rådgivning.