Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia

CO2OL Bricks presenterar sina första resultat

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2012 11:21 CEST

De första resultaten från projektet CO2OL Bricks (läses cool bricks) är nu klara och publicerade. Det har tagits fram två nya nulägesanalyser vilka är de första resultaten i projektet.

Stockholms stadsmuseum deltar under 2011-2013 i EU-projektet CO2OL Bricks. Projektet ska ta fram nya tekniska lösningar för energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och ska utveckla gemensamma metoder och strategier som kombinerar varsamma lösningar för hur både målen med energieffektivisering och ett bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan uppnås.

De första resultaten som nu presenteras är en inventering av den administrativa och rättsliga situationen gällande hantering av kulturarv och energieffektivisering inom Östersjöregionen.

Inventeringen, som är första resultatet i projektet, ger en inblick i de vanligast förekommande metoderna för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom Östersjöregionen. Den fungerar som en jämförelse mellan olika erfarenheter och visar de olika tillvägagångssätten i de deltagande länderna.

Genom att utgå från inventeringen kan projektdeltagarna nu börja utveckla gemensamma alternativa sätt för energieffektivisering som använder förbättrad teknik eller nya metoder.

– Projektet har tagit fram ett underlag om nuläget i olika länder. Utifrån det kan politiker, beslutsfattare och myndigheter både inom landet och internationellt diskutera hur man skapar bra framtida energieffektiviseringar för värdefulla hus, berättar Ann-Charlotte Backlund, stadsantikvarie.

Syftet med kartläggningen är att identifiera frågor och ämnen som är betydelsefulla för att kunna uppnå målen för projektet. Projektets mål är att minska energianvändningen i byggnader genom förbättrade uppvärmningssystem och energibesparande åtgärder samtidigt som kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras.

– Det finns ett behov av särskild know-how för arkitekter, ingenjörer och antikvarier, säger Tomas Örn, antikvarie på Stockholms stadsmuseum och projektledare för CO2OL Bricks.

Kontaktuppgifter:
Stockholms stadsmuseum: Tomas Örn, +46 8 508 31 556, tomas.orn@stockholm.se
Riksantikvarieämbetet: Therese Sonehag, +46 8 51 91 84 14, therese.sonehag@raa.se
Malmö stad, miljöförvaltningen: Roland Zinkernagel, Tel: +46 40 34 20 79, roland.zinkernagel@malmo.se
Energikontor Sydost: Daniel Uppsäll, Tel: +46 (0)76-861 70 00, daniel.uppsall@energikontorsydost.se 

Co2ol Bricks: www.co2olbricks.eu
Ladda ner dokumenten här: http://www.co2olbricks.eu/index.php?id=112

För fler pressbilder: www.stadsmuseum.stockholm.se/press.php?sprak=svenska
Lösenord: Bilder