Arbetsförmedlingen

Coacher på Arbetsförmedlingen

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 09:21 CEST

I skuggan av allt dystrare prognoser på arbetsmarknaden beslutade regeringen i början av året att satsa 3 miljarder under en 3-årsperiod på coacher som ska stötta arbetssökande. Av dessa avsattes 300miljoner för interna coacher på Arbetsförmedlingen under 2009. Sammanlagt har 740 personer snabbutbildats i landet.

Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har nu anställt 9 jobbcoacher och har möjlighet att erbjuda arbetssökande ett individuellt stöd i tre månader som ett stöd på vägen till ett arbete.

Vilka kan få en jobbcoach?

Alla arbetssökande som är inskrivna vid arbetsförmedlingen som riskerar att bli arbetslösa och arbetslösa som inte är aktuella för jobb och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar kan få en jobbcoach.

Syftet med jobbcoachningsinsatserna?

Att utveckla den arbetssökandens färdigheter i att söka jobb på ett aktivt och medvetet sätt med anställning som ett tydligt formulerat mål.

Att underlätta samverkan med trygghetsorganisationer och komplettera det stöd som dessa lämnar till personer inom ramen för omställningsavtalen.

Fredagen den 17 april, klockan 10.00 - 12.00, har vi information om jobbcoacher och våra arbetssökande ges då möjlighet att träffa våra jobbcoacher. Coacherna kommer att informera om vilket personligt stöd de kan ge till dem som är arbetssökande.

Informationen kommer att ske i Arbetsförmedlingens Direktservice, Kungsgatan 13.

Läs mer om jobbcoachning i faktabladet (pdf): Vill du ha stöd av en jobbcoach?

För kommentarer:
Bodil M Ekström
Arbetsförmedlingschef Eskilstuna
Tfn: 010-486 24 53

Information:
Leif Nylund
Sektionschef Arbetsförmedlingen Eskilstuna
Tfn: 010-48 78 90