Coast Communications AB

Coast arrangerar Digital Round Table för Avanade

Press Release   •   Aug 31, 2016 17:37 CEST

Vårt behov av tillit är gränslöst i en allt mer digitaliserad verklighet. Det var andemeningen i Anna Felländer, Swedbanks framtids- och digitaliseringsekonom återkommande reflektion i diskussionen om det framtida samhället där både tjänste- och industriproduktion skapas av en ny gemensam arbetsstyrka med människor och robotar i samverkan.

Anne-Marie Eklund-Löwinder, säkerhetschef Stiftelsen för internetinfrastruktur, var inte sen att skriva under på det förhållningssättet. Hon hävdade att utan säkerhet kommer vi inte se en digital utveckling. Professorn i företagsekonomi, Anders Gustafsson, konstaterade att vi faktiskt inte fullt ut är redo för den utveckling vi redan kastat oss ut i, men underströk möjligheter som finns om vi kan hantera dem.

KTHs professor i robotik och tillika ledamoten av Kungliga Vetenskapsakademien, Danica Kragic Jensfelt må befinna sig i forskningens frontlinje, men hon höll tillbaka visionen om de fantastiska robotarna och kommenterade att vi inte har kommit så långt som många tycks tro. Det är mycket robotarna ännu inte klarar.

Diskussionen kom också mycket att handla om hur skolan fostrar vår nästa generation. Pehr-Johan Norbäck, ass. professor på Institutet för näringslivsforskning har i ESO-rapporten baserad på mikrodata från SCB dragit slutsatsen att en stor del av rationaliseringen som en följd av robotiseringen redan är gjord.

Avanade Sveriges VD, Åsa Arvidsson, som i sitt dagliga arbete digitaliserar bland annat traditionell industri, förde ner debatten på en konkret nivå. Vi måste ställa oss frågan hur kan vi arbeta jämsides med robotar och lämna diskussionen om att de tar våra jobb. Hur vi går från innovation till affär och skapar affärsnytta av utvecklingen, var hennes huvudfråga.

Runda Bordet modererades av Avanades Teknik- och innovationschef Patrik Löwendahl.

Coast Communications arbetsgrupp på plats var

Client Leader, KG Rickhamre

Projektansvarig, Oliver Hofmann

Projektassistent, Elisabeth Wanngård

Mari Fossheim, Coast Communications affiliatbyrå Navigator Oslo

www.coast.se

   

Coast Communications med huvudkontor i Stockholm Sverige, är en responsiv partner och har som mål att stärka och skydda människor, företag och varumärken. Coast Communications har ett väl förgrenat kontaktnät och medarbetare med gedigen erfarenhet från media, företag och myndigheter. Syftet med kommunikationen är bistå våra kunder att uppnå sina verksamhetsmål. Coast Communications är en nordisk byrå och Sveriges enda medlem i det internationella nätverket PRGN med 49 utvalda byråer över hela världen.