BRM Europe AB

Coca-Cola samarbetar med BRM Europe när det gäller kontinuitetshantering

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 09:01 CET

"Verksamheten på Coca-Cola får aldrig stå stilla, därför samarbetar vi med BRM Europe när det gäller vår kontinuitetshantering" - Peter Bodor, kommunikationsdirektör Coca-Cola Drycker Sverige AB

BRM Europe har hittills hjälpt över 230 svenska organisationer vara över 70 myndigheter att minska sina risker, stärka sin kontinuitetsförmåga samt höja sin kvalitet. För mer information om hur ni kan få en tryggare, stabilare och riskfriare verksamhet besök oss på brmeurope.se.

BRM Europe hjälper sina kunder med krishantering (utbildning, krisplan, krisövning), riskhantering (riskinventering, riskanalys, åtgärdsplaner), säkerhetskultur (implementering av rutiner) samt Corporate Social Responsibility.

BRM Europe är Sveriges ledande företag inom risk- och krishantering med över 200 uppdragsgivare inom svenskt näringsliv samt myndigheter. BRM Europe erbjuder bl a utbildning i riskhantering och krishantering, krisplaner, krisövningar, riskanalyser, sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplaner (BCP/DRP), inhyrd säkerhetschef, krisjour. BRM Europe är en självklar partner i arbetet med Corporate Social Responsibility (CSR). För mer information besök vår hemsida.