Codemill

Codemill går in som partner och delägare i internationellt klimatprojekt

Press release   •   Mar 08, 2018 11:09 CET

IT-företaget Codemill har gått in som delägare och partner i det innovativa klimatprojektet We Don’t Have Time. Projektet syftar till att bekämpa klimathotet genom ett egenutvecklat socialt medienätverk. Codemill hoppas med sitt partnerskap kunna bidra till att vända den negativa utvecklingen för vårt klimat.  

Codemill kommer gå in som utvecklingspartner för We Don’t Have Time där en del av det arbete som utförs återinvesteras i projektet. Med sitt delägarskap vill Codemill bidra till att projektet når målet att bygga en plattform för att påverka makthavare att genomföra kraftfulla åtgärder för att motverka klimathotet.

- För Codemill var investeringen självklar, då We Don’t Have Time på ett innovativt sätt tar sig an mänsklighetens viktigaste ödesfråga. Vi går in som delägare för att vi tror på affärspotentialen i projektet men framförallt för att vi såg en möjlighet att göra skillnad i en fråga vi brinner för, säger Rikard Lönneborg, VD för Codemill.

En inspiration i arbetet är den populära resetjänsten TripAdvisor som erbjuder betygsättning på resmål och hotell. På ett liknande sätt kan We Don’t Have Times plattform ge möjlighet att betygsätta olika aktörers agerande i klimatfrågor och sprida information om klimatsmarta val. Målet är att snabbt värva 100 miljoner medlemmar som kan sätta press på ledare, politiker och företag.

- Vi är i början av ett paradigmskifte där sociala nätverk och andra digitala verktyg får en avgörande betydelse för utvecklingen. Vi står också inför en alarmerande eskalering av klimathotet som våra makthavare inte gör tillräckligt för att hejda. Digitala verktyg kan användas för att förmå dem att agera innan det är för sent och den utvecklingen vill vi leda, säger Ingmar Rentzhog, We Don’t Have Times grundare samt VD för kommunikationsbyrån Laika Consulting.

We Don’t Have Time har redan fått internationell uppmärksamhet. Bland annat i en intervju i BBC World News där det konstateras: “A great deal of good intent here and there is quite a lot of serious business support.


För mer information, kontakta:
Rickard Lönneborg, VD Codemill AB
E-post: rickard.lonneborg@codemill.se
Telefon: 073-038 74 43

Ingmar Rentzhog, VD WeDontHaveTime AB (publ)
E-post:
founder@wedonthavetime.org
Telefon: 070-633 29 10
www.wedonthavetime.org

Om Codemill

Codemill är ett IT-företag från Umeå som är specialiserade inom tekniska videolösningar och UX-driven utveckling. Codemill hjälper internationella kunder som The Guardian, ITV och ProSiebenSat.1. med att effektivisera mediahantering och arbetsflöden.

Utöver traditionella konsulttjänster erbjuder även Codemill två egenutvecklade videotjänster, Accurate Player och Smart Video.

Codemill har ca 45 medarbetare på huvudkontoret i Umeå samt ett internationellt säljkontor i USA.

Om WeDontHaveTime AB (publ):

We Don’t Have Time strävar efter att bli framtidens sociala medienätverk som fokuserar på vår tids största utmaning – klimathotet. Medienätverket låter miljoner medlemmar enas till en samlad röst och sätta press på ledare, politiker och företag i klimatfrågan.